Europarlament chce stać się w pełni integracyjnym miejscem pracy

2021-12-01, 11:08 aktualizacja: 2021-12-01, 11:10
Przewodniczący parlamentarnej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Równości Płci i Różnorodności, Dimitrios Papadimoulis, © European Union 2021 - Source : EP
Przewodniczący parlamentarnej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Równości Płci i Różnorodności, Dimitrios Papadimoulis, © European Union 2021 - Source : EP
Kierownictwo Parlamentu Europejskiego przyjęło dwuletni plan działania na rzecz integracyjnego podejścia do spraw związanych z niepełnosprawnością, orientacją seksualną i antyrasizmem w jego administracji.

Prezydium Parlamentu Europejskiego, składające się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów, zgodziło się zintensyfikować wysiłki na rzecz bardziej integracyjnej administracji. Aby osiągnąć ten cel do 2024 r., biuro jednogłośnie zatwierdziło dwuletni plan ambitnych kamieni milowych w zakresie niepełnosprawności, spraw LGBTIQ+ oraz różnorodności rasowej i etnicznej. Prezydium uznało potrzebę opracowania podejścia przekrojowego, aby utorować drogę do trwałych zmian w kierunku w pełni integracyjnego i pełnego szacunku miejsca pracy.

Przewodniczący parlamentarnej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Równości Płci i Różnorodności, wiceprzewodniczący Dimitrios Papadimoulis, wyraził zadowolenie, że kompleksowy plan działania na rzecz równości udało nam się przyjąć jednogłośnie. „To kolejna okazja do umocnienia naszej pozycji jako wiodącej instytucji w kwestiach różnorodności. Istotne jest również, aby administracja Parlamentu była naprawdę reprezentatywna i dostępna dla wszystkich. Teraz musimy współpracować, aby wdrożyć te środki w sposób terminowy i skuteczny” – podkreślił Papadimoulis.

W kwestii niepełnosprawności nacisk zostanie położony na dostępność cyfrową i fizyczną, programy pozytywnych działań, wsparcie finansowe i podnoszenie świadomości. Jeśli chodzi o kwestie LGBTIQ+, wzmocnienie tematycznego uczenia się i rozwoju oferowanego pracownikom i menedżerom pozostaje jednym z priorytetów, jak również zagwarantowanie odpowiedniego systemu wsparcia dla wszystkich typów rodzin w różnych scenariuszach i sytuacjach.

Jednym z celów walki z rasizmem jest wspieranie różnorodności etnicznej wśród pracowników parlamentu. Uznano, że do osiągnięcia tego celu należy wysłuchać doświadczeń współpracowników wewnętrznych o różnym pochodzeniu etnicznym i ocenić ich uwagi. Plan zakłada aktywne docieranie do mniej reprezentowanych grup i wspieranie programów talentów w celu zwiększenia różnorodności europarlamentu.

Anonimowa i dobrowolna ankieta pracowników dotycząca różnorodności współpracowników, ich postrzegania integracji Parlamentu Europejskiego jako miejsca pracy oraz skuteczności jego działań na rzecz różnorodności ma dostarczyć kluczowych danych do dalszych działań.

PE przyjął te środki na wniosek Grupy Wysokiego Szczebla ds. Równości Płci i Różnorodności, której przewodniczy wiceprzewodniczący Papadimoulis. Grupa promuje równość, niedyskryminację i różnorodność w europarlamencie, aby dokładniej odzwierciedlała całe społeczeństwo europejskie. W kwietniu zeszłego roku kierownictwo PE przyjęło, również jednogłośnie, plan działania na rzecz osiągnięcia równości płci w procesach politycznych i administracji. 

mp/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.