UE przyjmuje tymczasową liberalizację handlu z Ukrainą

2022-05-25, 11:14 aktualizacja: 2022-05-25, 11:27
European Union, 2022
European Union, 2022
Unia Europejska przyjęła dziś rozporządzenie pozwalające na czasową liberalizację handlu i inne ustępstwa handlowe w odniesieniu do niektórych produktów ukraińskich. Oznacza to, że przez rok na cały ukraiński eksport do UE nie będą nakładane cła importowe.

Decyzja będzie obowiązywać przez okres jednego roku. Zawieszone zostaną wszystkie te taryfy celne, które nie zostały jeszcze zliberalizowane. Zawieszenie obejmuje w szczególności: produkty przemysłowe podlegające zniesieniu cła do końca 2022 r., owoce i warzywa oraz produkty rolne i przetworzone produkty rolne objęte kontyngentami taryfowymi.

Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu w ramach Układu Stowarzyszeniowego między Unią Europejską a Ukrainą.

Rozporządzenie zostało przyjęte zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę. Wejdzie w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie wywarła niszczący wpływ na zdolności produkcyjne tego kraju, infrastrukturę transportową i dostęp do Morza Czarnego, a także jego zdolność do handlu z resztą świata.

luo/ adj/ kic/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.