Europosłowie za euro i Schengen w Chorwacji

2022-06-23, 13:25 aktualizacja: 2022-06-23, 13:27
Fot.PE
Fot.PE
Podczas debaty „To jest Europa” z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovićem europosłowie wyrazili poparcie dla wprowadzenia przez Chorwację euro jako obowiązującej waluty i przystąpienia tego kraju do strefy Schengen.

Premier Plenković podczas swojego wystąpienia przypomniał, że Chorwacja zapewniła sobie niezależność zaledwie 30 lat temu i szybko zdecydowała, że widzi swoją przyszłość w Unii Europejskiej, do której została przyjęta w 2013 roku. Według niego krajowe cele strategiczne można najlepiej osiągać poprzez przyjęcie unijnych zasad  suwerenności i solidarności.

Plenković ocenił, że dzisiejszym wyzwaniom – wojnie przeciwko Ukrainie, wzrostowi cen energii i kryzysowi bezpieczeństwa żywnościowego – należy stawić czoła z taką samą determinacją i kreatywnością, z jaką UE stanęła w obliczu pandemii COVID-19.

Według niego rosyjska agresja na Ukrainę została zaplanowana w momencie dostrzegalnej słabości Zachodu, co ma dla tego kraju dotkliwe konsekwencje. Jak podkreślił, Chorwacja uważa, że Rada Europejska powinna przyznać status kandydata do UE Ukrainie, a także Mołdawii i Gruzji, chociaż pod pewnymi warunkami. Dodał, że Chorwacja  nieprzerwanie wspiera od 2012 roku Bośnię i Hercegowinę jako kandydata do UE.

Plenković wysoko ocenił konkluzje Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, podkreślając w szczególności idee dotyczące unijnych kompetencji w kwestiach zdrowotnych. Z większą ostrożnością wypowiedział się jednak co do wprowadzenia głosowania większościowego w kwestiach polityki zagranicznej.

Europosłowie reprezentujący grupy polityczne w swoich wystąpieniach popierali przyjęcie przez Chorwację euro jako obowiązującego środka płatniczego, a także jej przystąpienie do strefy Schengen. Wzywali jednak ten kraj do bardziej efektywnej alokacji funduszy unijnych, aktywniejszej walki z korupcją oraz wdrożenia wyższego poziomu standardu praw człowieka na zewnętrznych granicach.

W czerwcu Komisja Europejska orzekła, że Chorwacja może przystąpić do strefy euro. Zdaniem Komisji Chorwacja spełnia cztery nominalne kryteria konwergencji, a jej ustawodawstwo jest w całości zgodne z wymogami Traktatu i Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych/EBC. Na początku tego roku premier Plenković ogłosił, że kuna chorwacka pozostanie oficjalną walutą Chorwacji do 2023 roku, jednak już 5 września kraj wejdzie w okres przejściowy, a ceny będą eksponowane zarówno w kunach, jak i euro. 

W kwestii przystąpienia Chorwacji do strefy Schengen, po - wydanej w końcu ub.r. - politycznej zgodzie wszystkich państw członkowskich, niezbędna jest jedynie opinia Parlamentu Europejskiego, która nie będzie jednak wiążąca dla Rady Europejskiej. 

woj/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.