Kolejny program operacyjny na lata 2021-2027 zaakceptowany przez Komisję Europejską

2022-10-05, 12:29 aktualizacja: 2022-10-05, 12:31
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, fot. lubelskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, fot. lubelskie.pl
Komisja Europejska zaakceptowała program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) z alokacją 550 mln euro. Środki z programu zostaną przeznaczone m.in na zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji wdrażających fundusze strukturalne.

Celem programu jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w wymiarze strategicznym, wdrożeniowym i refleksyjnym.

W ramach programu wspierane będą projekty upowszechniające nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027. Ze środków PTFE będą też finansowane działania zwiększające zdolności administracyjne instytucji wdrażających fundusze.

Dzięki środkom pomocy technicznej będą również zapewnione odpowiednie warunki pracy dla urzędników wdrażających fundusze, które umożliwią realizację zadań wynikających z rozporządzeń unijnych.

Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i składa się z 3 priorytetów: 
- Skuteczne instytucje – alokacja 385 mln euro
- Skuteczni beneficjenci – alokacja 145 mln euro
- Skuteczna komunikacja – alokacja 20 mln euro

Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich jest kolejnym programem krajowym zaakceptowanym w ostatnich dniach przez Komisję Europejską. Pod koniec września KE dała zielone światło dla programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który jest pierwszym z ośmiu programów realizujących Umowę Partnerstwa. 


mp/