11 wielkopolskich samorządów może rozpoczynać termomodernizacje publicznych placówek

2022-11-29, 14:53 aktualizacja: 2022-11-29, 14:58
Fot.UMWW
Fot.UMWW
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał we wtorek z 11 umowy, opiewające na kwotę ponad 45 mln zł, dofinansowania środkami pochodzącymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 inwestycji związanych z modernizacją energetyczną obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia czy ośrodki pomocy społecznej.

Dzięki unijnemu wsparciu, w wysokości ponad 6,5 mln zł, Gmina Mieścisko przeprowadzi termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku. Powiat Nowotomyski przeznaczy otrzymane blisko 6 mln zł na modernizację energetyczną budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. Projekt Gminy Rawicz to „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu”. Został on dofinansowany unijnymi pieniędzmi w wysokości ponad 5,9 mln zł. 

Kilkumilionowe wsparcie trafi też m.in. na modernizacje energetyczne takich obiektów użyteczności publicznej jak: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, Szkoła Podstawowej im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko” we Wrześni, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Lipnie. 

Marek Woźniak zapowiada, że wsparcie w ramach RPO wkrótce osiągnie wartość 300 mln zł. Według niego termomodernizacja jest jednym z kluczowych elementów całego procesu – z jednej strony oszczędzania energii, a z drugiej – obniżania emisji CO2, co stanowi jeden z głównych celów Unii Europejskiej, ale także Polski. "Te działania wpisują się wprost w oszczędzanie klimatu i cieszę się, że nasze, wielkopolskie samorządy wykazują tak dużą aktywność w tym zakresie. Dzisiejsze projekty dotyczą obiektów użyteczności publicznej, ale na pewno stanowią też przykład do naśladowania dla prywatnych właścicieli, zachęcający do podejmowania inicjatywy w zakresie czynienia oszczędności w utracie energii we własnych budynkach" - dodał marszałek podczas uroczystości podpisywania umów z samorządami.  

Urząd Marszałkowski przypomina, że środki na realizację tych wszystkich inwestycji pochodzą z WRPO 2014+. Dotyczą obszarów obejmujących modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej - projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 287 mln zł - oraz poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU) - dofinansowane kwotą ponad 26 mln zł.

Instrument REACT-EU jest częścią NextGenerationEU, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w latach 2021 i 2022. To jeden z elementów Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Wielkopolska otrzymała na ten cel ponad 34 mln euro. 

woj/