Warmińsko-Mazurskie stawia na mobilność miejską i zrównoważony transport

2022-12-07, 10:04 aktualizacja: 2022-12-07, 10:13
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego poinformował w środę, że Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Region może liczyć na niemal 1,8 mld euro z polityki spójności. To rekordowa kwota w porównaniu z poprzednimi perspektywami finansowymi.

Władze regionu kierują te środki w szczególności na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, rewitalizację oraz działania włączające społecznie i edukację. 385,2 mln euro zostanie przeznaczone na Mobilność miejską i Mobilność regionalną z przeznaczeniem w szczególności na zrównoważony transport, tabor dla transportu publicznego, w tym również ok. 156 mln euro na infrastrukturę drogową. 35 mln euro stanowią wydatki infrastrukturalne w obszarze zdrowia, wzbogacone o ponad 17 mln euro na działania „miękkie” na potrzeby zdrowia. 104 mln euro alokacji programu skierowane będzie na rozwój kultury i turystyki w regionie, natomiast 244,8 mln euro - na szeroko pojętą gospodarkę.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin zapewnia, że w centrum strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa  jest człowiek, mieszkaniec regionu. "Każda inwestycja, czy to związana z mobilnością, zabezpieczeniem przed skutkami zmian klimatycznych, ochroną środowiska, kulturą, turystyką czy rewitalizacją obszarów miejskich związana będzie z potrzebami mieszkańców województwa. Środki unijne wdrażane w latach 2021-2027 poprawią wygląd naszych miast, zabezpieczą czystość powietrza i wód, rozwiną gospodarkę, ale także zwiększą dostępność do dóbr i usług publicznych szczególnie dla osób, dla których dostęp do nich jest szczególnie utrudniony" - dodaje.

Kierowniczka Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Angela Martinez-Sarasola podkreśla, że zatwierdzony przez KE program odzwierciedla szczególne potrzeby, wyzwania i możliwości stojące przed regionem i wyznacza drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne 7 lat. 

"Patrząc w przyszłość, widzimy, że oczywiste i +proste+ projekty infrastrukturalne powoli na Warmii i Mazurach się kończą. Sieć dróg ekspresowych jest niemalże domknięta, infrastruktura wodno-ściekowa została dostosowana do standardów unijnych, a podstawowe projekty edukacyjne, rewitalizacyjne i kulturalne są już w większości zakończone. Liczymy więc na nieszablonowe pomysły naszych przyszłych beneficjentów. W końcu naszym wspólnym zadaniem jest realizacja ambitniejszych celów związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz budowaniem odporności w oparciu o liczne atuty województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego na cele klimatyczne przeznaczymy bezpośrednio 37 proc. nowego programu, czyli ponad 481 mln euro, a działania związane z cyfryzacją administracji oraz rozwojem umiejętności cyfrowych to kolejne ponad 63 mln euro" - dodaje przedstawicielka KE. 

woj/