Jest porozumienie w sprawie nowej dyrektywy chroniącej pracowników

2019-02-07, 15:12 aktualizacja: 2019-02-11, 11:07
© European Union 2011 - EP/Dominique-Hommel FRANCE
© European Union 2011 - EP/Dominique-Hommel FRANCE
Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowej dyrektywy mającej na celu stworzenie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Celem inicjatywy KE jest rozszerzenie i unowocześnienie istniejących zobowiązań do informowania każdego pracownika o warunkach pracy. Ponadto wniosek ma na celu wprowadzenie nowych minimalnych norm, aby zapewnić większą przewidywalność i przejrzystość warunków pracy, w szczególności pracownikom zatrudnionym w nietypowej formie (praca w elastycznych godzinach, praca na wezwanie i praca w gospodarstwie domowym).

Porozumienie zakłada, że wszyscy pracownicy, niezależnie od tego na jak długo są zatrudnieni i w jakim wymiarze godzin pracują, od początku swojego zatrudnienia będą znać swoje prawa i obowiązki. Pracownicy będą mieli prawo uzgodnić z pracodawcą, kiedy pozostają dyspozycyjni, a także ustalić, z jakim wyprzedzeniem mają być powiadamiani.

Okresy próbne umowy o pracę nie powinny być dłuższe niż sześć miesięcy lub proporcjonalne do przewidywanego czasu trwania umowy w przypadku zatrudnienia na czas określony.

Pracodawca nie będzie mógł zakazywać, karać ani utrudniać pracownikom podejmowania pracy w innych przedsiębiorstwach, jeżeli nie mieści się to w harmonogramie pracy ustalonym z tym pracodawcą.

Osób pracujących na wezwanie nie będzie można już zwolnić z powodu odmowy zlecenia wymagającego pracy poza ustalonymi wcześniej godzinami.

„Uważam, że osiągnęliśmy najlepszą możliwą ofertę i że pracownicy w trudnej sytuacji skorzystają z europejskich minimalnych ram ochrony” – skomentował Enrique Calvet Chambon, hiszpański europoseł z Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE).

„Dzisiejsze porozumienie należy szybko potwierdzić. Przyniesie ono bardzo wymierne i konkretne korzyści około 200 mln pracowników w całej UE” – oceniła Marianne Thyssen, unijna komisarz ds. zatrudnienia.

Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

aba/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.