Europosłowie ocenią postępy Bośni i Hercegowiny na drodze do UE

2019-02-11, 11:58 aktualizacja: 2019-02-11, 12:03
© Communautes europeennes 1995
© Communautes europeennes 1995
Bośnia i Hercegowina robi niewielkie postępy na drodze do wejścia do Unii Europejskiej – oceniła komisja spraw zagranicznych PE. O tych staraniach będą teraz dyskutować europosłowie.

Podczas lutowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma przeprowadzić debatę na temat rezolucji w sprawie sprawozdania Komisji Europejskiej o Bośni i Hercegowinie. 

W sprawozdaniu za 2018 r. uznano, że Bośnia i Hercegowina poczyniła niewielkie postępy na drodze do członkostwa w UE. Wezwano rząd w Sarajewie do pilnego podjęcia  działań w obszarze praworządności, praw podstawowych, administracji publicznej i rozwoju gospodarczego.

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego przypomina, że reformy polityczne (na przykład w systemie wyborczym) zostały w Bośni i Hercegowinie opóźnione z powodu utrudnień i braku koordynacji w ramach rządu.

„Korupcja jest zjawiskiem powszechnym i pozostaje głównym problemem. Należy zwiększyć niezależność sądów od wpływów politycznych, a także poprawić ogólne przestrzeganie praw  człowieka” – wyliczają eksperci PE. 

Przypominają, że w sprawozdaniu KE nie odnotowano też postępów w zakresie reformy administracji   publicznej ani wolności wypowiedzi. 

Pod górkę ma gospodarka. Mimo że wzrost gospodarczy pozostał stabilny (średnio 2,5 proc. w ciągu 5 lat), unijni eksperci oceniają, że słabe rządy prawa, trudne otoczenie biznesowe oraz skala gospodarki nieformalnej hamują rozwój funkcjonującej gospodarki rynkowej.

Na domiar złego Bośnia i Hercegowina nie dotrzymała wyznaczonego na grudzień 2018 r. terminu, w którym miała odpowiedzieć na dodatkowe pytania Komisji ujęte w jej „kwestionariuszu” z 2016 r. (dokumencie wykorzystywanym przy ocenie gotowości danego kraju do rozpoczęcia procesu akcesyjnego).

Jest za to poprawa w zakresie ograniczania przestępczości zorganizowanej oraz w zakresie wymiaru  sprawiedliwości i bezpieczeństwa. KE doceniła, że Bośnia i Hercegowina przyjęła nową strategię zwalczania przestępczości oraz wdraża plan działań na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Na początku grudnia Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET) przyjęła projekt rezolucji w sprawie sprawozdania Komisji. Komisja AFET wyraziła zaniepokojenie powolnym tempem  reform związanych z UE i wezwała Bośnię i Hercegowinę do odnowienia jej zobowiązania i wdrożenia orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

aba/

 

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.