Parlament Europejski po wyborach wybierze swojego szefa i przewodniczącego KE

2019-05-15, 18:23 aktualizacja: 2019-05-15, 18:29
© European Union 2018 - European Parliament
© European Union 2018 - European Parliament
Pierwszym aktem nowego Parlamentu Europejskiego będzie wybór przewodniczącego zgromadzenia. Następnie w PE odbędzie się głosowanie nad wyborem nowego szefa Komisji Europejskiej

Od 23 do 26 maja, obywatele Unii Europejskiej będą głosować by wybrać 751 posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy będą ich reprezentować przez następne pięć lat. To ci posłowie m.in. zatwierdzą Komisję Europejską i wybiorą jej następnego szefa.

Jak jest wybierany przewodniczący Parlamentu Europejskiego?

Wybór przewodniczącego jest pierwszym aktem nowego Parlamentu Europejskiego, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się w lipcu. Kandydata na przewodniczącego może zgłosić grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów do PE. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu. Aby zostać wybranym, kandydat musi zdobyć bezwzględną większość ważnych głosów, tj. 50 proc. plus jeden głos.

Jeżeli żaden kandydat nie zostanie wybrany w pierwszej turze głosowania, ci sami lub inni kandydaci mogą stanąć na tych samych warunkach do drugiej tury. W razie konieczności procedura może być powtórzona po raz trzeci, ponownie na tych samych zasadach.

Jeśli po trzech turach głosowania żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów, w czwartej turze uczestniczą tylko dwaj kandydaci, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów. Wybrany zostaje ten z nich, który uzyska więcej głosów (w przypadku tej samej liczby głosów na tym etapie za zwycięzcę uznaje się kandydata starszego wiekiem).

Jak jest wybierany przewodniczący Komisji Europejskiej?

Europejskie partie polityczne wybrały głównych kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Po wyborach, biorąc pod uwagę ich wyniki, przywódcy UE zaproponują kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji. Parlament oświadczył, że nie zaakceptuje kandydata, który nie wziął udziału w procedurze głównych kandydatów.

Głosowanie w Parlamencie nad wyborem nowego przewodniczącego KE również odbędzie się w lipcu.

Konstytuowanie się Komisji Europejskiej

We współpracy z nowym przewodniczącym Komisji kraje członkowskie UE zgłoszą kandydatów na komisarzy. Kandydaci na komisarzy zostaną przesłuchani przez komisje parlamentarne zajmujące się ich przyszłym portfolio, a następnie posłowie do PE zagłosują nad zatwierdzeniem całej Komisji na posiedzeniu plenarnym.

Inauguracja nowej Komisji Europejskiej powinna nastąpić 1 listopada.

kic/

EUROPARLAMENT