PE wzywa UE, aby osiągnęła neutralność klimatyczną do 2050 roku

2019-11-28, 13:56 aktualizacja: 2019-11-28, 13:57
© European Union 2019 - Source: EP/Michel Christien
© European Union 2019 - Source: EP/Michel Christien
W przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski wezwał państwa UE, aby podczas konferencji klimatycznej ONZ w Madrycie Unia zobowiązała się do osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W związku z konferencją ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się w grudniu w Madrycie, w czwartek Parlament przyjął rezolucję, w której ogłosił kryzys klimatyczny i środowiska naturalnego, zarówno w Europie, jak i w skali globalnej.

W drugiej rezolucji, Parlament wzywa UE do przedstawienia podczas konferencji ONZ strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Posłowie wzywają również nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do włączenia celu ograniczenia emisji o 55 proc. do 2030 roku do Europejskiego Zielonego Ładu.

Parlament wezwał też Komisję Europejską do przygotowania wniosku włączenia transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).
 
Państwa członkowskie UE - zdaniem PE - powinny, co najmniej, podwoić składki wpłacane do międzynarodowego Zielonego Funduszu Klimatycznego.

Wreszcie, Parlament wzywa państwa członkowskie UE do stopniowego wycofania wszystkich bezpośrednich i pośrednich dotacji na paliwa kopalne do 2020 roku.

Rezolucja na temat kryzysu klimatycznego została przyjęta 429 głosami, przy 225 przeciwnych i 19 wstrzymujących się.

Rezolucję dotyczącą COP25 eurodeputowani uchwalili 430 głosami "za", przy 190 "przeciw" i 34 wstrzymujących się. COP25 odbędzie się w Madrycie w dniach 2-13 grudnia 2019 roku.

luo/ woj/

EUROPARLAMENT