Europosłowie zbadają domniemane naruszenia praw podstawowych przez agencję Frontex

2021-02-23, 09:00 aktualizacja: 2021-02-23, 09:10
© all rights reserved by Frontex press
© all rights reserved by Frontex press
Nowa Grupa Robocza PE ds. Frontexu (FSWG) będzie monitorować wszystkie aspekty funkcjonowania tej agencji, w tym przestrzeganie praw podstawowych. Wśród członków grupy jest europoseł Patryk Jaki (EKR/PiS)

Zgodnie z decyzją koordynatorów Komisji Wolności Obywatelskich z 29 stycznia, czternastu posłów - po dwóch z każdej grupy politycznej - będzie oceniać działalność i organizację agencji Frontex, w tym jej wzmocnioną rolę i zasoby w zakresie wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami i prawidłowego stosowania przepisów prawa UE.

Posiedzenie inauguracyjne odbędzie się we wtorek 23 lutego. W ciągu pierwszych czterech miesięcy swojego istnienia FSWG ma przeprowadzić dochodzenie wyjaśniające, gromadząc wszelkie istotne informacje i dowody dotyczące domniemanych naruszeń praw podstawowych, w które zaangażowana była Agencja. Posiedzenia Grupy Roboczej ds. Frontexu będą odbywać się dwa razy w miesiącu.

kic/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.