Sassoli: wzajemne zaangażowanie kluczem do sukcesu Partnerstwa Wschodniego

2021-04-21, 09:53 aktualizacja: 2021-04-21, 09:56
© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Wzajemne zobowiązanie do podstawowych wartości i solidarność w czasie pandemii są kluczem do sukcesu Partnerstwa Wschodniego. Tylko wspólnie możemy wyjść z tego kryzysu – podkreślił przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego uczestniczył we wtorek w zdalnym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Przemawiając do uczestników spotkania zwrócił uwagę na kwestię przyszłości Partnerstwa Wschodniego.

 „Aby nasze partnerstwo odniosło sukces, potrzebne jest duże wzajemne zaangażowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o praworządność, walkę z korupcją, reformy administracyjne i sądownicze. I nie zawsze tak było. Pragnę podkreślić, że jesteśmy gotowi zintensyfikować współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami, czego dowodzą obecne i przyszłe porozumienia krajowe. Jednak wiarygodne i trwałe zaangażowanie każdego z krajów Partnerstwa Wschodniego jest potrzebne, aby osiągnąć prawdziwy potencjał naszej współpracy ” – przekonywał przewodniczący PE.

Odnosząc się do trwającego kryzysu zdrowotnego Sassoli stwierdził, że Parlament Europejski jest od początku pandemii wielkim orędownikiem solidarności z partnerami i sąsiadami, w tym z krajami Partnerstwa Wschodniego. 

„Musi być jasne, że nie wyjdziemy z tego kryzysu zdrowotnego, dopóki partnerzy wokół nas również nie wyjdą z tego kryzysu. Ponieważ różne warianty wirusa rozprzestrzeniają się na całym świecie, myślenie inaczej byłoby złudzeniem” – przekonywał Sassoli.

Dodał przy tym, że w tym kontekście UE w rekordowo krótkim czasie przesunęła znaczną kwotę środków dla krajów Partnerstwa Wschodniego. „Wsparcie koncentruje się na sektorze zdrowia, jak również na łagodzeniu społecznych skutków kryzysu i zapewnieniu ożywienia gospodarczego” – wskazał Sassoli.

Przewodniczący PE dodatkowo podkreślił potrzebę wspierania pokoju w regionie. Przyznał, że miniony rok był trudny dla krajów Partnerstwa Wschodniego. „Konflikt zbrojny postawił przeciwko sobie dwa z naszych krajów partnerskich. Spowodowało to śmierć wielu ludzi i wiele cierpień wśród ludności. Przypomniało to nam, że żaden konflikt nie jest zamrożony” – mówił Sassoli. 

Dlatego jak zaznaczył trzeba podwoić wysiłki na rzecz pokoju i „pomyśleć o kompleksowym i trwałym rozwiązaniu konfliktów w regionie”. Zapewnił przy tym, że Parlament Europejski jest gotów pomóc.

„W ostatnich dniach niepokoiła obecność wojsk rosyjskich na granicach Ukrainy i na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Federacja Rosyjska powinna cofnąć się o krok, zaprzestać prowokacji i przestrzegać międzynarodowych zasad i zobowiązań. Podobnie jak wy wszyscy, jestem zaniepokojony pogarszającym się stanem zdrowia Aleksego Nawalnego” – podkreślił Sassoli.

Pełna treść przemówienia przewodniczącego PE 

mp/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.