Komisja ds. transportu PE zatwierdziła porozumienie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”

2021-04-26, 14:59 aktualizacja: 2021-04-26, 15:02
© European Union 2012 - EP
© European Union 2012 - EP
Komisja ds. Transportu i Przemysłu PE zatwierdziła porozumienie między europarlamentem a negocjatorami prezydencji portugalskiej w sprawie nowej generacji instrumentu „Łącząc Europę”.

Druga edycja instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) będzie finansować duże projekty transportowe, cyfrowe i energetyczne, które będą realizowane w latach 2021–2027. Przy całkowitym budżecie wynoszącym około 30 mld EUR (w cenach stałych z 2018 r.) CEF skoncentruje się na projektach, które mają zmodernizować infrastrukturę transportową lub promować połączenia transgraniczne.

W sektorze cyfrowym CEF będzie wspierał rozwój projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie bezpiecznych i chronionych sieci cyfrowych o bardzo dużej przepustowości oraz systemów 5G, a także cyfryzacji sieci transportowych i energetycznych.

Celem programu będzie wreszcie zwiększenie interoperacyjności sieci energetycznych i zapewnienie zgodności finansowanych projektów z unijnymi i krajowymi planami w zakresie klimatu i energii.

Więcej szczegółów na temat wyniku negocjacji między PE i Radą, prowadzonych przez sprawozdawców PE Marian-Jean Marinescu (PPE, Rumunia), Dominique Riquet (Renew, Francja) i Henna Virkkunen (PPE, FI), można znaleźć tutaj.

Wstępne porozumienie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” zostało zatwierdzone 94 głosami za, 21 przeciw i 9 wstrzymujących się. Umowa będzie teraz musiała zostać zatwierdzona przez ministrów UE, a następnie przez cały europarlament, aby wejść w życie.


mp/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.