Europosłowie za szybkim blokowaniem pirackich transmisji z wydarzeń sportowych

2021-05-20, 13:44 aktualizacja: 2021-05-20, 13:45
© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Nielegalne transmisje wydarzeń sportowych powinny być blokowane i usuwane z sieci w ciągu trzydziestu minut od zgłoszenia – to jedno z rozwiązań, które zdaniem europosłów pomoże w walce z pirackimi transmisjami online. 

W przyjętym w środę sprawozdaniu europosłowie przedstawili propozycje rozwiązania problemu narastającego zjawiska pirackich transmisji z wydarzeń sportowych na żywo. Aby pomóc w walce z tym problemem, eurodeputowani wezwali Komisję m.in. do ulepszenia obecnych ram UE w zakresie praw własności intelektualnej do wydarzeń sportowych na żywo, które obecnie nie są objęte ochroną praw autorskich. 

Wezwano też do wprowadzenia szczegółowych przepisów dotyczących praw organizatorów wydarzeń sportowych, dla których licencjonowanie praw do transmisji jest kluczowym źródłem dochodu. Niektóre państwa członkowskie wprowadziły jednak specjalną ochronę prawną, z której mogą skorzystać organizatorzy.

Szybkie blokowanie pirackich transmisji sportowych

Zdaniem europosłów istniejące przepisy należy dostosować, aby uwzględnić konkretną krótkoterminową wartość wydarzeń sportowych na żywo oraz wprowadzić konkretne środki w celu zapewnienia natychmiastowego usuwania nielegalnych treści, przy zachowaniu skutecznych zabezpieczeń. 

W związku z tym, że nielegalne transmisje są najbardziej szkodliwe w ciągu pierwszych 30 minut od ich pojawienia się w Internecie, w sprawozdaniu wezwano do wprowadzenia narzędzi umożliwiających natychmiastowe usuwanie lub wyłączanie takich strumieni i nie później niż w ciągu 30 min. od powiadomienia przez posiadaczy praw lub certyfikowanego „zaufanego sygnalistę”.

Eurodeputowani podkreślili też znaczenie szybkiego działania platform hostingowych w celu usuwania treści i wezwali do wprowadzenia unijnego systemu ustanawiającego stworzenie wspólnych kryteriów dla certyfikowanych „zaufanych podmiotów sygnalizujących”, a także dalszej harmonizacji procedur i środków zaradczych w przyszłej ustawie o usługach cyfrowych oraz w innych sektorach.

W sprawozdaniu zwrócono uwagę, że procedury mające na celu usuwanie nielegalnych transmisji powinny  być tak skonstruowane, aby nie blokować legalnych transmisji. Z kolei środki egzekucyjne powinny być proporcjonalne i obejmować dostęp do środków odwoławczych, w szczególności dla małych przedsiębiorstw, MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.

Transmisja wydarzeń sportowych na żywo odgrywa ważną rolę w gospodarce, stanowiąc podstawowe źródło dochodów dla organizatorów wydarzeń. Jednak wydarzenia sportowe na żywo są często transmitowane nielegalnie w internecie przez wyspecjalizowane profesjonalne serwisy, które pobierają opłaty abonamentowe lub wyświetlają reklamy. Narusza to prawa własności intelektualnej i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, którzy mogą być narażeni na złośliwe oprogramowanie lub kradzież danych, w tym oszustwa związane z kartami kredytowymi.

Wydarzenia sportowe i prawa autorskie

Wydarzenia sportowe same w sobie nie kwalifikują się do ochrony praw autorskich, ponieważ nie są „dziełem” w rozumieniu prawa autorskiego UE, chociaż nagrywanie wydarzenia sportowego podlega ochronie. Niektóre kraje wprowadziły szczegółowe przepisy dotyczące transmisji na żywo, ale nie są one zharmonizowane na szczeblu UE.

mp/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.