Europosłowie za zaostrzeniem limitów prędkości i zasadą zero tolerancji dla jazdy po alkoholu

2021-06-18, 11:59 aktualizacja: 2021-06-18, 12:05
© European Union 2012 - EP
© European Union 2012 - EP
Europosłowie z komisji transportu PE (TRAN) wezwali Komisję Europejską do podjęcia większych wysiłków w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chcą m.in. ograniczenia prędkości do 30 km/h na terenie zamieszkałym i stosowaniem zasady zero tolerancji dla prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

Zdaniem eurodeputowanych cel zerowej liczby zgonów na europejskich drogach do 2050 r. wymaga bardziej zdecydowanych środków w zakresie bezpieczeństwa drogowego, w tym m.in. limitów prędkości do 30 km/h na terenie zamieszkałym.

W przyjętym w ubiegłym tygodniu projekcie rezolucji w sprawie Ram Polityki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UE europosłowie wskazali, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną ok. 30% śmiertelnych wypadków drogowych. 

W dokumencie wezwano Komisję do przedstawienia zaleceń w zakresie  stosowania bezpiecznych ograniczeń prędkości, takich jak maksymalna prędkość 30 km/h na obszarach zamieszkałych i tam gdzie występuje duża liczba rowerzystów i pieszych. Aby dalej promować bezpieczne korzystanie z dróg, posłowie do PE wezwali również do ustalenia zerowej tolerancji dla prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, podkreślając, że jest to główna przyczyna ok. 25% wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych.

Grecka europoseł Elena Kountoura (Lewica) zwróciła uwagę, że silna wola polityczna ze strony rządów krajowych i Komisji Europejskiej jest niezbędna, aby zmniejszyć o połowę liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do 2030 r. i zdecydowanie przejść do osiągnięcia celu jakim jest zerowa liczba zgonów na europejskich drogach do 2050 r. „Musimy bardziej mobilizować inwestycje w bezpieczniejszą infrastrukturę drogową, upewnić się, że samochody są wyposażone w najlepsze technologie ratujące życie, ustanowić ograniczenia prędkości do 30 km/h w miastach w całej Europie oraz przestać tolerować jazdę pod wpływem alkoholu, a także zapewnić ścisłe egzekwowanie przepisów ruchu drogowego.” – mówiła Kountoura.

W projektowanej rezolucji europosłowie wyrazili zadowolenie z przyjętej niedawno rewizji ogólnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa, które sprawi, że nowe zaawansowane funkcje bezpieczeństwa w pojazdach, takie jak inteligentne wspomaganie prędkości i systemy awaryjnego utrzymywania pasa ruchu, będą obowiązkowe w UE od 2022 r. Zdaniem eurodeputowanych pomoże to uratować życie około 7300 osób. i uniknąć 38 900 poważnych obrażeń do 2030 r. 

Ponadto posłowie do PE zwrócili się do Komisji o rozważenie włączenia „trybu bezpiecznego prowadzenia pojazdu” dla urządzeń mobilnych i innych urządzeń elektronicznych używanych przez kierowców, co miałoby zapobiegać rozpraszaniu ich podczas jazdy.

Zdaniem posłów do PE należy też dążyć do zachęt podatkowych i atrakcyjnych systemów ubezpieczeń komunikacyjnych na zakup i użytkowanie pojazdów o najwyższych standardach bezpieczeństwa.

Europejska Agencja Transportu Drogowego

W celu właściwego wdrożenia kolejnych kroków w ramach unijnej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego europosłowie wezwali Komisję do utworzenia Europejskiej Agencji Transportu Drogowego w celu wspierania zrównoważonego, bezpiecznego i inteligentnego transportu drogowego.

Rezolucja w sprawie Ram Polityki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UE musi teraz zostać przegłosowana w pełnym składzie europarlamentu, co może się stać podczas wrześniowej sesji.

mp/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.