PE: niezbędne wzmocnienie Europejskiej Agencji Leków

2021-07-09, 07:53 aktualizacja: 2021-07-09, 07:55
Fot.PE
Fot.PE
Parlament Europejski przyjął w czwartek stanowisko do negocjacji z Radą UE w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Agencji Leków (EMA) i wzmocnienia jej roli. Sprawozdanie zostało przyjęte 587 głosami za, przy 28 przeciw i 81 wstrzymujących się.

Według europosłów pandemia COVID-19 pokazała, że Unia i jej państwa członkowskie nie są odpowiednio przygotowane do stawienia czoła takiemu wyzwaniu. Agencje takie jak EMA nie miały odpowiedniego mandatu ani wystarczających zasobów. Posłowie chcą usprawnienia EMA, kontroli łańcucha dostaw leków, większej aktywności służby zdrowia oraz synergii pomiędzy unijnymi agencjami.

W celu zwiększenia uprawnień Agencji w zakresie gotowości na wypadek kryzysu oraz lepszego zarządzania lekami i wyrobami medycznymi europosłowie domagają się stworzenia interoperacyjnej cyfrowej bazy danych UE mającej na celu wykrywanie, przewidywanie i zapobieganie niedoborom produktów leczniczych. Nowa baza danych ułatwiłaby stały dostęp i wymianę informacji między Agencją a odpowiednimi organami krajowymi.

Doświadczenia związane z prowadzeniem badań klinicznych podczas pandemii ujawniły szereg niedociągnięć, w tym powielanie wysiłków, niedostateczną reprezentację ważnych podgrup populacji w badaniach ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne lub choroby współistniejące oraz brak współpracy między badaniami. Aby to poprawić, Parlament oczekuje lepiej skoordynowanych, zaprojektowanych i bardziej przejrzystych badań klinicznych.

woj/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.