Od lipca 2022 r. w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy ws. produktów nawozowych

2021-09-08, 18:17 aktualizacja: 2021-09-08, 18:24
Fot. European Union, 2020
Fot. European Union, 2020
Od lipca przyszłego roku w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy w sprawie produktów nawozowych, których celem jest promowanie stosowania nawozów wytwarzanych z materiałów organicznych lub materiałów pochodzących z recyklingu.

Dzięki nowym rozwiązaniom legislacyjnym rynek UE otwiera się na nawozy organiczne i nawozy z bioodpadów. Przyznanie im oznakowania CE pozwala na swobodny obrót tymi produktami na terenie całej wspólnoty pod warunkiem, że spełniają one określone wymogi prawne.

Wcześniej było to możliwe tylko w przypadku tradycyjnych nawozów nieorganicznych, które zazwyczaj pochodziły z kopalń bądź były wytwarzane chemicznie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie nowych przepisów, dotyczących udostępniania na rynku UE produktów nawozowych zostało opublikowane 25 czerwca 2019 r.

Zastąpiło ono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o nawozach z 2003 r., i objęło  wszystkie rodzaje nawozów (mineralne, organiczne) oraz inne produkty nawozowe: polepszacze gleby, podłoża do upraw, stymulatory wzrostu itd.

Rozporządzenie jest częścią unijnego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym; harmonizuje normy dotyczące nawozów uzyskiwanych z surowców organicznych lub wtórnych w UE i stwarza nowe możliwości ich produkcji i sprzedaży na dużą skalę zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady przekształca się w składniki odżywcze dla upraw. Rozporządzenie stosowane będzie od 16 lipca 2022 roku.

Nawozy wspomagają produkcję rolną, odżywiają rośliny i podnoszą wydajność gleby. Ich stosowanie wywołuje jednak problemy, takie jak m.in. przedostawanie się składników pokarmowych do
środowiska. Dzieje się tak poprzez wypłukiwanie nawozów do wód, spływ z pól lub emisję. Niektóre nawozy zawierają substancje uznawane za szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, obowiązujące od lipca przepisy ograniczają zawartość substancji zanieczyszczających w produktach z oznakowaniem CE, w szczególności metali ciężkich, np. kadmu obecnego w mineralnych nawozach fosforowych. Wszystkie nawozy z oznakowaniem CE objęto też wspólnymi wymogami dotyczącymi jakości (np. minimalna zawartość składników pokarmowych i zawartość materii organicznej) oraz etykietowania.

jjk 

TEMATY:
 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.