Europosłowie za wzmocnieniem odporności infrastruktury krytycznej

2021-10-16, 11:26 aktualizacja: 2021-10-16, 11:28
© European Union 2018 - Source : EP
© European Union 2018 - Source : EP
Europosłowie z Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) poparli nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę operatorów usług kluczowych związanych z energetyką, transportem i wodą pitną.

Przy 57 głosach za i 6 przeciw (bez wstrzymujących się) komisja przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie nowych przepisów dotyczących unijnych podmiotów, które świadczą usługi kluczowe. Eurodeputowani chcą wzmocnienia ochrony tego typu operatorów świadczących usługi na rynku energii, transportu, bankowości, wody pitnej i infrastruktury cyfrowej poprzez poprawę strategii odporności i ocen ryzyka państw członkowskich.

Po głosowaniu słowacki europoseł sprawozdawca Michal Šimečka (Renew) zwrócił uwagę na rosnącą liczbę zarówno zagrożeń spowodowanych przez człowieka, jak i zagrożeń naturalnych, które oddziałują na podmioty świadczące usługi o znaczeniu krytycznym. „Naszą ambicją jest wzmocnienie ich zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami dla ich działania, poprawiając jednocześnie funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie podstawowych usług. Oczekuje się, że uda nam się stworzyć Europę, która chroni, a to oznacza również wzmocnienie zbiorowej odporności systemów o znaczeniu krytycznym, które stanowią podstawę naszego stylu życia” – podkreślił europoseł. 

W przyjętym stanowisku uwzględniono m.in. zmiany klimatu jako potencjalne źródło zakłóceń w infrastrukturze krytycznej, a bezpieczeństwo cybernetyczne wskazano jako ważny aspekt odporności. W dokumencie zwrócono uwagę, że usługi są coraz bardziej współzależne, dlatego zreformowana dyrektywa wymaga od władz lokalnych ustanowienia jednego punktu kontaktowego odpowiedzialnego za komunikację z innymi jurysdykcjami. W stanowisku wskazano też na potrzebę stworzenia nowej grupy ds. odporności operatorów krytycznych, aby ułatwić komunikację między zainteresowanymi stronami, z udziałem europarlamentu jako obserwatora.

Europosłowie za szerszym zakresem i większą przejrzystością

Zdaniem eurodeputowanych potrzebna jest też większa przejrzystość w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej , co wymaga od kluczowych podmiotów informowania opinii publicznej o incydentach lub poważnym ryzyku. Posłowie do PE chcą również zapewnić, by państwa członkowskie mogły udzielać wsparcia finansowego operatorom krytycznym, gdy leży to w interesie publicznym, bez uszczerbku dla zasad pomocy publicznej.

Ponadto Komisja Wolności Obywatelskich zaproponowała poszerzenie definicji kluczowych usług, tak aby uwzględniały one także kwestie związane z ochroną środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz praworządności.

Aby współpraca transgraniczna przebiegała bez zakłóceń, europosłowie zaproponowali też, aby usługodawcy byli uznawani za „o znaczeniu europejskim”, jeśli oferują podobne usługi w co najmniej trzech państwach członkowskich.

Dyrektywa w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej (ECI) obejmuje obecnie tylko dwa sektory (transport i energię), podczas gdy zreformowana dyrektywa rozszerzyłaby ten zakres do dziesięciu (energia, transport, bankowość, infrastruktura rynków finansowych, zdrowie, woda pitna, ścieki, infrastruktura cyfrowa, administracja publiczna i przestrzeń). Jednocześnie nowa dyrektywa wprowadza podejście uwzględniające wszystkie zagrożenia, w ramach którego europejska inicjatywa obywatelska była w dużej mierze skoncentrowana na terroryzmie.

mp/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.