Trzecie posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy odbędzie się w grudniu

2021-10-29, 09:13 aktualizacja: 2021-10-29, 09:14
© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP
Kolejne – już trzecie - posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy odbędzie się 17 i 18 grudnia w Parlamencie Europejskim. W międzyczasie nadal będą napływać pomysły obywateli dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Wspólnoty.

„Dziesiątki tysięcy obywateli kontynuują dyskusję na temat przyszłości Europy podczas europejskich i krajowych paneli i wydarzeń, a także na forum Platformy. Zgromadzenie plenarne będzie debatować i przedstawiać swoje zalecenia w dziedzinach, które mają dla nich największe znaczenie, bez z góry ustalonego wyniku” – stwierdził Gašper Dovžan, przedstawiciel słoweńskiej prezydencji Rady UE i wiceprzewodniczący Konferencji.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to seria debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli, które umożliwią mieszkańcom całej Europy podzielenie się pomysłami i pomogą kształtować wspólną przyszłość UE. Wszyscy Europejczycy mogą przedstawiać swoje pomysły na kształt różnych aspektów wspólnej przyszłości kontynentu za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej.

„Jest to historyczny moment, w którym po raz pierwszy obywatele debatują na równi z wybranymi przez siebie przedstawicielami na wszystkich szczeblach. Włączenie obywateli w główny nurt kształtowania polityki europejskiej wzmocni nasze demokracje przedstawicielskie, w drodze ku naszej wspólnej przyszłości” - powiedział Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Drugie posiedzenie plenarne Konferencji odbyło się w sobotę 23 października w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyło 80 przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich, omawiano pomysły zgłoszone uprzednio w ich trakcie. Omawiano również propozycje przedstawione podczas paneli oraz innych wydarzeń krajowych, na Europejskim Spotkaniu Młodzieży (przedstawiciele EYE2021 przedstawili 20 najpopularniejszych propozycji) oraz w drugim okresowym sprawozdaniu z wielojęzycznej platformy cyfrowej.

„Panele obywatelskie wykazują ogromny entuzjazm, oczekiwania są wysokie, a przyjęta formuła sprawdza się. Teraz uczestnicy posiedzenia plenarnego muszą znaleźć odpowiedzi na postawione pytania. Odpowiedzi te przybiorą następnie formę wspólnej wizji przyszłości Europy oraz konkretnych propozycji reform Unii Europejskiej. Polityka unijna musi stanąć na wysokości tego zadania” – powiedział Guy Verhofstadt reprezentujący Parlament Europejski.

Kolejne posiedzenie plenarne Konferencji odbędzie się 17 i 18 grudnia. W międzyczasie nadal będą napływać pomysły obywateli.

Panele obywatelskie spotkają się online w listopadzie. Pierwsze dwa z nich sformułują swoje zalecenia i przedstawią je podczas grudniowego posiedzenia plenarnego.

Wielojęzyczna platforma cyfrowa nadal działa – za jej pośrednictwem obywatele mogą zgłaszać pomysły oraz uczestniczyć w wydarzeniach. Dotychczas za jej pośrednictwem zebrano 8 600 pomysłów i 14 900 komentarzy od ponad 31 000 uczestników. Zgromadzone tam materiały wejdą w skład trzeciego sprawozdania, które ma być przedstawione w grudniu. Materiały te zostaną także uwzględnione w ostatnich sesjach europejskich paneli obywatelskich oraz przyszłych posiedzeniach plenarnych Konferencji.

Ponadto w państwach członkowskich nadal działają panele krajowe i są organizowane wydarzenia. Do tej pory odbyło się ponad 3 180 różnych wydarzeń w całej Unii Europejskiej, w których wzięło udział ponad 140 000 uczestników.

mam/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.