Ustrój

Od 30 XI 1966 r. niepodległe państwo, członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów, uznające monarchę brytyjskiego za głowę państwa. Poprzednio terytorium zależne Wielkiej Brytanii. 
Monarchę reprezentuje mianowany przezeń gubernator generalny. Organem doradczym gubernatora generalnego jest Tajna Rada. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o kadencji 5-letniej. Izba wyższa - Senat - liczy 21 członków mianowanych przez gubernatora generalnego, w tym 12 na wniosek premiera i 2 na wniosek przywódcy opozycji. Izba Zgromadzenia liczy obecnie 30 członków wybieranych w głosowaniu powszechnym. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier, powoływany przez gubernatora generalnego spośród członków Izby Zgromadzenia.

Głowa państwa

królowa - ELŻBIETA II

gubernator generalny - Sandra Prunella MASON /kob./ /od 8 I 2018/
                                                                                    *
poprzedni p.o. gubernator generalny - Philip GREAVES /1 VII 2017 - 8 I 2018/

Rząd

utworzony 27 V 2018 r.

premier oraz min. finansów, gospodarki i ds. inwestycji - Mia Amor MOTTLEY /kob./ /BLP/

ministrowie:
spraw zagranicznych i handlu zagranicznego - Jerome WALCOTT
spraw wewnętrznych - Edmund HINKSON
ds. prawa i prokurator generalny - Dale MARSHALL  
oświaty, ds. technologii i kształcenia zawodowego - Santia BRADSHAW /kob./
zdrowia - Jeffrey BOSTIC 
pracy i partnerstwa społecznego - Colin JORDAN
budownictwa mieszkaniowego, ds. gruntów i rozwoju rolnego - George PAYNE
ds. osób starszych - Cynthia FORDE /kob./
ds. rozwoju małych firm, przedsiębiorczości i handlu - Dwight SUTHERLAND
ds. młodzieży i społeczności lokalnych - Adrian FORDE
ds. morza i "niebieskiej gospodarki" - Kirk HUMPHREY
ds. biznesu międzynarodowego i przemysłu - Ronald TOPPIN
turystyki i transportu międzynarodowego - Kerrie SYMMONDS
rolnictwa i bezpiecznej żywności - Indar WEIR
energetyki i zasobów wodnych - Wilfred ABRAHAMS 
transportu i robót publicznych - William DUGUID
ochrony środowiska i estetyzacji kraju - Trevor PRESCOD
gospodarki kreatywnej. kultury i sportu - John KING
ds. innowacyjności, nauki i inteligentnej technologii - Kay McCONNEY /kob./
informacji, środków przekazu i spraw publicznych - Lucille MOE /kob./
                                                                                    *
poprzedni premier - Freundel STUART /DLP/ /23 X 2010 - 25 V 2018/

Parlament

Izba Zgromadzenia /House of Assembly/
spiker - Arthur HOLDER 

Podział mandatów w Izbie Zgromadzenia po wyborach z 24 maja 2018 r.: BLP 30. Razem 30.

Parlament Barbados

Senat /Senate/
przewodniczący - Richard CHELTENHAM

Partie

Partia Pracy Barbadosu /Barbados Labour Party - BLP/ - utworzona 31 marca 1938 r.; przewodn.: Mia Amor MOTTLEY /kob./.

Demokratyczna Partia Pracy /Democratic Labour Party - DLP/ - utworzona w 1955 r.; przywódca: Freundel STUART.

Związki zawodowe

Związek Robotników Barbadosu /Barbados Workers' Union - BWU/ - założony w 1941 r.; liczy 25 000 członków; przewodn.: Linda BROOKS /kob./; sekr. gen.: Toni MOORE.

Prasa

Barbados Advocate - dziennik poranny, ogólnoinformacyjny, St Michael, zał. 1895.

The Nation - dziennik, St. Michael, zał. 1973.

Official Gazette - gazeta rządowa, ukazuje się 2 razy w tygodniu, St Michael, zał. 1966.

Sunday Advocate - gazeta niedzielna, St Michael, zał. 1895.

The Sunday Sun - gazeta niedzielna, St Michael, zał. 1977.


Agencja prasowa

Caribbean News Agency /CANA/ - obsługuje kraje basenu Morza Karaibskiego, St Michael, zał. 1976.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Barbados

Flaga

Godło

  • Barbados
  • Obszar: 430 km2
  • Ludność: 285 675 (2017)
  • Stolica: Bridgetown
  • Ludność stolicy: 110 000 (2014)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: 30 XI - rocznica proklamowania niepodległości (1966)
  • Jednostka monetarna: 1 dolar Barbadosu (BBD) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, IMF (MFW), NAM, OAS (OPA), WTO, WHO