Ustrój

Terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii. Do 6 VIII 1962 r. Kajmany były dependencjami Jamajki, wówczas kolonii brytyjskiej. 
Zgodnie z konstytucją, przyjętą w referendum 20 V 2009 r., która weszła w życie 6 XI 2009 r., wyspami zarządza gubernator mianowany przez monarchę brytyjskiego. Gubernator odpowiedzialny jest za sprawy obrony, bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji oraz politykę zagraniczną. 
Organem władzy ustawodawczej jest 19-osobowe Zgromadzenie Ustawodawcze o kadencji 4-letniej, w którego skład wchodzą członkowie pochodzących z wyboru. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd (Gabinet), w którego skład wchodzi 2 członków mianowanych przez gubernatora (z-ca gubernatora i prokurator generalny) oraz 5 wybieranych spośród członków Zgromadzenia Ustawodawczego. Premier jest mianowany przez gubernatora generalnego spośród członków gabinetu.
                                                                                    *
gubernator - Martyn Keith ROPER /od 29 X 2018/
                                                                                    *
poprzedni gubernator - Anwar CHOUDHURY /26 III 2018 - 20 IX 2018/

Rząd

utworzony 31 V 2017 r., stan po zmianach z 6 VI 2017 r.

premier oraz min. spraw wewnętrznych i ds. społeczności - Alden McNEE McLAUGHLIN /PPM/ 
wicepremier oraz min. administracji, turystyki i transportu - Moses KIRKCONNELL

ministrowie:
planowania, ds. gruntów, rolnictwa, budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury - Kurt TIBBETTS
zdrowia, sportu, młodzieży i kultury - Osbourne BODDEN
finansów i rozwoju gospodarki - Marco ARCHER
ds. służb finansowych, handlu wewnętrznego i ochrony środowiska - Wayne PANTON
oświaty, zatrudnienia i ds. równouprawnienia - Tara RIVERS /kob./
ds. prawa i prokurator generalny - Samuel BULGIN
                                                                                    *
poprzedni premier - Alden McNEE McLAUGHLIN /PPM/ /29 V 2013 - 31 V 2017/

Parlament

Zgromadzenie Ustawodawcze /Legislative Assembly/
spiker - McKeeva BUSH /CDP/

Podział mandatów po wyborach z 24 maja 2017 r.: PPM 7, CDP 3, niezależni 9. Razem 19.

Parlament Kajmany

Partie

Postępowy Ruch Ludowy /People's Progressive Movement - PPM/ - partia utworzona w 2002 r.; przywódca: Alden McNEE McLAUGHLIN. 

Demokratyczna Partia Kajmanów /Cayman Democratic Party - CDP/ - utworzona w listopadzie 2001 r.; przywódca: McKeeva BUSH.

Prasa

Cayman Net News - dziennik, George Town /w. Wielki Kajman/.

The Cayman Islands Gazette - dwutygodnik oficjalny, George Town /w. Wielki Kajman/.

The Cayman Observer - tygodnik ekonomiczny, George Town /w. Wielki Kajman/.

Caymanian Compass - dziennik, ukazuje się 5 razy w tygodniu, George Town /w. Wielki Kajman/, zał. 1965.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Kajmany

Flaga

Godło

  • Kajmany, Cayman Islands
  • Obszar: 264 km2
  • Ludność: 62 325 (2017)
  • Stolica: George Town
  • Ludność stolicy: 31 000 (2014)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: Dzień Konstytucji (obchodzony w pierwszy poniedziałek lipca) - upamiętnia pierwszą konstytucję z 4 VII 1959
  • Jednostka monetarna: 1 dolar Wysp Kajmańskich (KYD) = 100 centów