Fot. PAP/EPA/LEONARDO MUNOZ

Ustrój

Republika. Zgodnie z konstytucją z 5 VII 1991 r. głową państwa i szefem rządu jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 4-letnią. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu - Kongresu, który składa się z Izby Reprezentantów i Senatu, wybieranych w wyborach powszechnych co 4 lata. Senat liczy obecnie 102 członków, a w skład Izby Reprezentantów wchodzi obecnie 166 deputowanych. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, który powołuje i któremu przewodniczy prezydent.

Głowa państwa

prezydent - Iván DUQUE MÁRQUEZ /CD/ /od 7 VIII 2018/
wiceprezydent - Martha Lucía RAMÍREZ BLANCO /kob./ /PCC/ /od 7 VIII 2018/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Juan Manuel SANTOS CALDERÓN /PSUN/ /7 VIII 2010 - 7 VIII 2018/
poprzedni wiceprezydent - Óscar Adolfo NARANJO TRUJILLO /niezal./ /29 III 2017 - 7 VIII 2018/

Rząd

utworzony 7 VIII 2018 r.

ministrowie:
spraw zagranicznych - Carlos Holmes TRUJILLO GARCÍA
spraw wewnętrznych - Nancy Patricia GUTIÉRREZ CASTAÑEDA /kob./ 
obrony narodowej - Guillermo BOTERO NIETO
finansów i kredytu publicznego - Alberto CARRASQUILLA BARRERA 
sprawiedliwości i ds. prawa - Gloria María BORRERO RESTREPO /kob./
rolnictwa i ds. rozwoju okręgów wiejskich - Andrés VALENCIA PINZÓN 
zdrowia i opieki społecznej - Juan Pablo URIBE
pracy - Alicia Victoria ARANGO OLMOS /kob./
górnictwa i energetyki - María Fernanda SUÁREZ /kob./
handlu, przemysłu i turystyki - José Manuel RETREPO ABONDANO 
edukacji narodowej - María Victoria ANGULO /kob./
ochrony środowiska i ustawicznego rozwoju - Ricardo José LOZANO PICÓN
budownictwa mieszkaniowego, urbanizacji i gospodarki przestrzennej - Jonathan MALAGÓN GONZÁLEZ 
ds. technologii informacyjnych i łączności - Silvia CONSTAÍN RENGIFO /kob./
kultury - Carmen VÁSQUEZ CAMACHO /kob./
transportu - Ángela María OROZCO GÓMEZ /kob./  

Parlament

Kongres /Congreso/

Izba Reprezentantów /Cámara de Representantes/
przewodniczący - Alejandro Carlos CHACÓN CAMARGO /PLC/ /20 VII 2018 - 20 VII 2019/

Podział mandatów po wyborach z 11 marca 2018 r.: PLC 35, CD 32, CR 30, PSUN 25, PCC 21, AV 9, OC 2, PDA 2, MIRA 1, inne 9. Razem 166.

Izba Reprezentantów Kolumbia

Senat /Senado/
przewodniczący - Ernesto MACÍAS TOVAR /CD/ /20 VII 2018 - 20 VII 2019/

Podział mandatów po wyborach z 11 marca 2018 r.: CD 19, CR 16, PCC 15, PLC 14, PSUN 14, AV 10, PDA 5, MIRA 3, inne 6. Razem 102.

Senat Kolumbia

Partie

Centrum Demokratyczne /Centro Democrático - CD/ - utworzone 20 stycznia 2013 r.; przywódca: Álvaro URIBE VÉLEZ; przewodn.: Óscar Iván ZULUAGA.

Społeczna Partia Jedności Narodowej /Partido Social de Unidad Nacional - PSUN; używa również skrótowej formy Partido de la U/ - przywódca: Juan Manuel SANTOS CALDERÓN.

Partia Liberalna Kolumbii /Partido Liberal Colombiano - PLC/ - utworzona w 1815 r.; przewodn.: César Augusto GAVIRIA TRUJILLO .

Partia Konserwatywna Kolumbii /Partido Conservador Colombiano - PCC/ - utworzona w 1849 r.; przewodn.: David BARGUIL.

Ruch Radykalnej Zmiany /Movimiento Cambio Radical - CR/ - utworzony w 1997 r.; przywódca: Jorge Enrique VÉLEZ.

Zielony Sojusz /Alianza Verde - AV/ - utworzony 25 listopada 2005 r.; współprzewodn.: Claudia Nayibe LÓPEZ HERNÁNDEZ /kob./ i Antonio José NAVARRO WOLFF.

Opcja Obywatelska /Opción Ciudadana - OC/ - utworzona w listopadzie 2009 r.; występuje również pn. Partia Integracji Narodowej /Partido de Integración National - PIN/.

Niezależny Biegun Demokratyczny /Polo Democrático Independiente - PDI/ - partia utworzona w 2003 r.; przewodn.: Luis Eduardo GARZÓN.

Ruch Liberalnego Otwarcia /Movimento Apertura Liberal - AL/ - partia utworzona w 1997 r. przez grupę b. członków Partii Liberalnej Kolumbii /PLC/.

Nowa Siła Demokratyczna /Nueva Fuerza Democrática - NFD/ - partia utworzona w 1990 r. przez część b. członków Partii Konserwatywnej.

Ruch Ocalenia Narodowego /Movimiento de Salvación Nacional - MSN/ - utworzony w 1990 r. przez część b. członków Partii Konserwatywnej.

Ruch Integracji Regionalnej /Movimiento de Integración Regional - MIR/ - utworzony w 1986 r.; przywódca: Dorky JAY JULIO.

Narodowy Ruch Konserwatywny /Movimiento Nacional Conservador - MNC/ - utworzony w 1986 r.; sekr. gen.: Gustavo RODRIGUEZ VARGAS.

Kolumbijska Partia Komunistyczna /Partido Comunista Colombiano - PC/ - utworzona 17 lipca 1930 r. na bazie Socjalistycznej Partii Robotniczej, działającej od 1926 r.; zdelegalizowana w 1950 r.; od 1957 r. działa legalnie.

Rewolucyjna Partia Pracujących /Partido Revolucionario de Trabajadores - PRT/ - utworzona w styczniu 1991 r. z przekształcenia się w partię ugrupowania partyzanckiego, działającego od 1982 r.

Rewolucyjny Niezależny Ruch Robotniczy /Movimiento Obrero Independiente Revolucionario - MOIR/ - maoistowski, lewicowy ruch robotniczy; sekr. gen.: Hector VALENGA.

Niezależny Ruch Całkowitej Odnowy /Movimiento Independiente de Renovación Absoluta - MIRA/ - utworzony 21 marca 2000 r.; przewodn.: Carlos Alberto BAENA LÓPEZ.
                                                                                    *
Alternatywny Biegun Demokratyczny /Polo Democrático Alternativo - PDA/ - sojusz utworzony przez Niezależny Biegun Demokratyczny /PDI/ i Demokratyczną Alternatywę; przewodn.: Álvaro José ARGOTE MUÑOZ.

Związki zawodowe

Jednolita Centrala Pracujących /Central Unitaria de Trabajadores - CUT/ - założona w 1986 r.; zrzesza 50 federacji związków zawodowych; liczy ok. 600 000 członków; przewodn.: Tarcisio MORA GODOY; sekr. gen.: Domingo TOVAR ARRIETA.

Konfederacja Pracowników Kolumbii /Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC/ - założona w 1934 r.; liczy ok. 70 000 członków; przewodn.: Apecides ALVIZ FERNANDEZ.

Powszechna Konfederacja Pracowników Demokratycznych /Confederación General de Trabajadores Democraticos - CGTD/ - założona w 1992 r.; przewodn.: Mario de J. VALDERRAMA; sekr. gen.: Roberto GOMEZ ESGUERRA.

Prasa

Dzienniki

El Colombiano - konserwatywny, poranny, najstarszy dziennik w departamencie Antioquia, Medellin, zał. 1912. 

El Espacio - wieczorny, Bogota, zał. 1965. 

El Espectador - organ Partii Liberalnej, poranny, Bogota, zał. 1887. 

El Frente - konserwatywny, poranny, Bucaramanga, zał. 1942. 

El Heraldo - liberalny, poranny, Barranquilla, zał. 1933. 

El Mundo - Medellin, zał. 1979. 

El Nuevo Siglo - organ Partii Konserwatywnej, Bogota, zał. 1936 pn." El Siglo", obecny tytuł nosi od 1990. 

El País - konserwatywny, poranny, Cali, zał. 1950. 

La Patria - konserwatywny, poranny, Manizales, zał. 1921; organ wielkich plantatorów kawy. 

El Pueblo - organ Partii Liberalnej, Cali, zał. 1975. 

La República - poranny, o tematyce gospodarczej, Bogota, zał. 1954. 

El Tiempo - organ Partii Liberalnej, poranny, Santafé de Bogotá, zał. 1911 pt. "Intermedio", od 1957 ukazuje się pod obecnym tytułem, najbardziej masowy dziennik kolumbijski. 

Vanguardia Liberal - organ Partii Liberalnej, Bucaramanga, zał. 1919; poranny, posiada ilustrowany literacki dodatek tygodniowy.


Czasopisma 

El Campesino - tygodnik o tematyce wiejskiej, Bogota, zał. 1958, od 2013 tylko w wersji online. 

Cromos Magazine - ilustrowany tygodnik o charakterze ogólnym, Bogota, zał. 1916; reprezentuje kierunek liberalny. 

Economía Colombiana - miesięcznik gospodarczy, Bogota, zał. 1984. 

Guión - tygodnik konserwatywny, Bogota, zał. 1977. 

Nueva Frontera - tygodnik polityczny Partii Liberalnej, Bogota, zał. 1974. 

Pluma - miesięcznik kulturalno-literacki, Bogota. 

Semana - tygodnik ogólnoinformacyjny, Bogota. 

Tribuna Roja - organ ruchu maoistowskiego MOIR, Bogota, zał. 1971, kwartalnik. 

Vea - tygodnik popularny, Bogota. 

Voz la Verdad del Pueblo - tygodnik lewicowy, Bogota.


Agencja prasowa

Colprensa - założona w 1980 r., Bogota.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Kolumbia

Flaga

Godło

 • Republika Kolumbii, República de Colombia
 • Obszar: 1 138 910 km2
 • Ludność: 49 889 380 (2018)
 • Stolica: Bogota
 • Ludność stolicy: 8 181 047 (2018) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: hiszpański
 • Święto narodowe: 20 VII - rocznica proklamowania niepodległości (1810)
 • Jednostka monetarna: 1 peso kolumbijskie (COP) = 100 centavos
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, IMF (MFW), NAM, WHO, OAS (OPA), WTO
 • Amazonka w Puerto Narino Fot. PAP/EPA/LEONARDO MUNOZ
  Amazonka w Puerto Narino Fot. PAP/EPA/LEONARDO MUNOZ
 • Pustynia La Tatacoa Fot. PAP/EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA
  Pustynia La Tatacoa Fot. PAP/EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA
 • Kolejka linowa w Bogocie Fot. PAP/EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA
  Kolejka linowa w Bogocie Fot. PAP/EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA