Ustrój

Republika niepodległa od 29 VI 1976 r., członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poprzednio kolonia Wielkiej Brytanii posiadająca autonomię wewnętrzną. Terytorium położone na archipelagu składającym się z 92 wysp, w większości nie zamieszkanych. 
Zgodnie z konstytucją przyjętą w referendum 18 VI 1993 r., ostatnio zmodyfikowaną w kwietniu 2016 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat (maksymalnie na 2 kadencje).
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego o kadencji 5-letniej. W skład Zgromadzenia wchodzi 33 deputowanych: 25 wybieranych bezpośrednio w wyborach powszechnych i 8 pośrednio, proporcjonalnie do liczby mandatów uzyskanych przez partie.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, którego członków mianuje prezydent.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu oraz min. spraw zagranicznych i obrony - Danny Antoine Rollen FAURE /od 16 X 2016/
wiceprezydent - Vincent MERITON /od 28 X 2016/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - James Alix MICHEL /PL/ /14 IV 2004 - 16 X 2016/

Rząd

utworzony 29 X 2016 r., stan po zmianach z 15 III 2017 r.

ministrowie:
spraw wewnętrznych - Mitcy LARUE /kob./
zdrowia i spraw społecznych - Jean-Paul ADAM 
finansów, handlu i planowania gospodarczego - Peter LAROSE
ds. mieszkalnictwa, infrastruktury i transportu drogowego - Charles BASTIENNE
młodzieży, sportu i kultury - Idith ALEXANDER /kob./
zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjnego biznesu - Wallace COSGROW
rybołówstwa i rolnictwa - Michael BENSTRONG
turystyki, lotnictwa cywilnego, ds. portów i morza - Maurice LOUSTAU-LALANNE
ochrony środowiska, energetyki i ds. zmian klimatu - Didier DOGLEY
oświaty i rozwoju zasobów ludzkich - Joël MORGAN
ds. samorządu lokalnego - Macsuzy MONDON /kob./
ds. rodziny - Jeanne SIMEON /kob./

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /National Assembly - Assemblée Nationale/
spiker - Nicholas PREA /SNP/

Podział mandatów po wyborach z 8-10 września 2016 r.: LDS 19, PL 14. Razem 33.

Parlament Seszele

Partie

Narodowa Partia Seszeli /Seychelles National Party - SNP/ - utworzona w 1993 r. jako koalicja kilku partii opozycyjnych pn. Zjednoczona Opozycja /United Opposition - UO/; obecną nazwę nosi od lipca 1998 r.; przywódca: Wavel RAMKALAWAN.

Partia Ludowa /Parti Lepep - PL/ - partia utworzona w 1963 r. pod nazwą Zjednoczona Partia Ludowa Seszeli; od maja 1978 r. do 3 czerwca 2009 r. nosiła nazwę Ludowy Front Postępowy Seszeli /Seychelles People's Progressive Front - SPPF; Front Progressiste du Peuple des Seychelles - FPPS/ ; od 1978 r. do grudnia 1991 r. jedyna legalna partia polityczna w kraju; przewodn.: James Alix MICHEL.

Partia Demokratyczna /Democratic Party - DP/ - utworzona w 1992 r.; spadkobierczyni Seszelskiej Partii Demokratycznej /rządząca w l. 1970-1977/; przywódca: Paul CHOW.

Ruch Ludowo-Demokratyczny /Popular Democratic Movement - PDM/
                                                                                    *
Demokratyczny Sojusz Seszeli /Linyon Demokratik Seselwa - LDS/ - sojusz wyborczy utworzony przez Narodową Partię Seszeli, Zjednoczoną Partię Seszeli, Partię Seszeli na rzecz Sprawiedliwości Społecznej i Demokracji.

Związki zawodowe

Federacja Robotniczych Związków Zawodowych Seszeli /Seychelles Federation of Workers' Unions - SFWU/ - założona w 1978 r., zrzesza wszystkie krajowe związki zawodowe; afiliowana do SPPF; liczy 25 200 członków.

Prasa

The People - tygodnik w jęz. angielskim, francuskim i kreolskim, Victoria.

Seychelles Nation - dziennik w jęz. angielskim, francuskim i kreolskim, Victoria, zał. 1976.

Seychelles Weekly - tygodnik w jęz. angielskim, Victoria.


Agencja prasowa

Seychelles News Agency - państwowa agencja informacyjna, nadaje w jęz. angielskim i francuskim, Victoria, zał. 1979.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Seszele

Flaga

Godło

  • Republika Seszeli, Republic of Seychelles, République des Seychelles, Repiblik Sesel
  • Obszar: 451 km2
  • Ludność: 97 551 (2017)
  • Stolica: Victoria
  • Ludność stolicy: 26 450 (2010)
  • Język urzędowy: angielski, francuski, kreolski
  • Święto narodowe: 18 VI - Dzień Konstytucji (1993)
  • Jednostka monetarna: 1 rupia seszelska (SCR) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, IMF (MFW), NAM, AU, WHO