Fot. PAP/EPA/IVAN FRANCO

Ustrój

Republika. Zgodnie z konstytucją zatwierdzoną w plebiscycie 27 XI 1966 r. (weszła w życie 15 II 1967), wielokrotnie modyfikowaną, ostatnio 26 X 2014 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w głosowaniu powszechnym na 5 lat.
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Zgromadzenia Powszechnego o kadencji 5-letniej, składającego się z Senatu i Izby Reprezentantów. Członkowie obu izb wyłaniani są w wyborach powszechnych. Senat liczy 31 członków (1 mandat z urzędu jest przeznaczony dla wiceprezydenta), a Izba Reprezentantów - 99. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 19 departamentów.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - Tabaré Ramón VÁZQUEZ ROSAS /FA/ /od 1 III 2015/
wiceprezydent - Lucía TOPOLANSKY SAAVEDRA /kob./ /MPP/ /od 13 IX 2017/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - José Alberto MUJICA CORDANO /FA/ /1 III 2010 - 1 III 2015/

Rząd

utworzony 1 III 2015 r., stan po zmianach z 1 IV 2019 r.

ministrowie: 
spraw zagranicznych - Rodolfo NIN NOVOA 
spraw wewnętrznych - Eduardo BONOMI 
obrony narodowej - José BAYARDI
gospodarki i finansów - Danilo ASTORI 
planowania i budżetu - Álvaro GARCIA 
rozwoju społecznego - Marina ARISMENDI /kob./ 
budownictwa mieszkaniowego i ochrony środowiska - Eneida de LEÓN /kob./ 
turystyki - Lilián KECHICHIÁN /kob./ 
zdrowia - Jorge BASSO 
pracy i ubezpieczeń społecznych - Ernesto MURRO 
przemysłu, energetyki i górnictwa - Carolina COSSE /kob./ 
oświaty i kultury - María Julia MUÑOZ /kob./ 
hodowli, rolnictwa i rybołówstwa - Enzo BENECH 
transportu i robót publicznych - Víctor ROSSI

Parlament

Zgromadzenie Powszechne /Asamblea General/

Izba Reprezentantów /Cámara de Representantes/
przewodniczący - Jorge GANDINI /PN/ /1 III 2018 - 28 II 2019/

Podział mandatów po wyborach z 26 października 2014 r.: FA 50, PN 32, PC 13, PI 3, AP 1. Razem 99.

Izba Reprezentantów Urugwaj

Senat /Cámara de Senadores/
przewodniczący - Lucía TOPOLANSKY SAAVEDRA /kob./ /MPP//od 13 IX 2017/

Podział mandatów po wyborach z 26 października 2014 r.: FA 15, PN 10, PC 4, PI 1. Razem 30.

Senat Urugwaj

Partie

Szeroki Front /Frente Ampilio - FA/ - koalicja lewicowa utworzona w 1994 r.; w jej skład wchodzą obecnie m.in. AU, MPP, PCU, PDC i PSU; poprzednio nosiła nazwę Konfrontacja Postępowa - Szeroki Front - Nowa Większość /Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Majoria - EP-FA/; przywódca: Mónica XAVIER /kob./. 

Ruch Uczestnictwa Ludowego /Movimiento de Participatión Popular - MPP/ - partia skrajnie lewicowa, utworzona w 1989 r.; przywódca : Lucía TOPOLANSKY SAAVEDRA /kob./.

Zgromadzenie Urugwaju /Asamblea Uruguay - AU/ - partia centrowa, utworzona w 1994 r.; przywódca: Danilo ASTORI. 

Partia Narodowa /Partido Nacional - PN/ - zwana "Białą" /Partido Blanco/; utworzona w 1836 r.; dzieli się na kilka ugrupowań; przewodn.: Luis Alberto HEBER FONTANA. 

Partia "Czerwona" /Partido Colorado - PC/ - utworzona 17 września 1836 r.; sekr. gen.: Max SAPOLINSKI LABONARSKI. 

Partia Niezależna /Partido Independiente - PI/ - utworzona w 2003 r.; przywódca: Pablo MIERES. 

Zgromadzenie Ludowe /Asamblea Popular - AP/ - utworzona 21 kwietnia 2006 r. 

Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna /Partido Democrata Cristiano - PDC/ - utworzona w 1962 r.; poprzednio nosiła nazwę Obywatelskiej Unii Urugwaju /Unión Cívica del Uruguay/; przewodn.: Jorge RODRIGUEZ MELÉNDEZ; sekr. gen.: Matias RODRIGUEZ. 

Socjalistyczna Partia Urugwaju /Partido Socialista del Uruguay - PSU/ - utworzona w 1911 r.; przewodn.: Javier MIRANDA.

Komunistyczna Partia Urugwaju /Partido Comunista del Uruguay - PCU/ - utworzona 21 IX 1920 r. na bazie lewego skrzydła Socjalistycznej Partii Urugwaju; od 1 XII 1973 r. do 1 III 1985 r. działała nielegalnie; sekr. gen.: Eduardo LORIER. 

Nowa Przestrzeń /Nuevo Espacio - NE/ - utworzona 6 sierpnia 1994 r. z przekształcenia koalicji centrolewicowa zał. w 1989 r.; przywódca: Rafael MICHELINI.

Związki zawodowe

Międzyzwiązkowe Plenum Pracujących - Krajowy Konwent Pracujących /Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores - PIT-CNT/ - zrzesza 83 związki zawodowe i 17 federacji; liczy 120 000 członków.

Prasa

Dzienniki

El Diario Espanol - poranny, wychodzi 6 razy w tygodniu /z wyj. poniedziałku/, Montevideo, zał. 1905.

Gaceta Comercial - poranny, wychodzi 5 razy w tygodniu /z wyj. soboty i niedzieli/, Montevideo, zał. 1916.

El Observador - poranny, Montevideo, zał. 1991.

El Pais - organ prawicowego skrzydła Partii Narodowej; ma wydania poranne i wieczorne, Montevideo, zał. 1918.

La República - poranny, Montevideo, zał. 1988.

Ultimas Noticias - katolicki, wieczorny, Montevideo, zał. 1981.


Czasopisma 

Brecha - tygodnik polityczny, Montevideo, zał. 1985.

Búsqueda - niezależne czasopismo o tematyce gospodarczej, politycznej i kulturalnej, Montevideo, zał. 1972.

La Democracia - tygodnik wyrażający poglądy jednej z frakcji Partii Narodowej, Montevideo, zał. 1981.

Jaque - tygodnik polityczny, Montevideo, zał. 1983.

Mate Amargo - czasopismo Ruchu Wyzwolenia Narodowego, Montevideo, zał. 1986., od 2012 miesięcznik w formie pdf.

Opción - tygodnik, Montevideo, zał. 1981.

La Propaganda Rural - miesięcznik poświęcony problematyce rolnictwa, hodowli i przemysłu, Montevideo, zał. 1904.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Urugwaj

Flaga

Godło

 • Wschodnia Republika Urugwaju, República Oriental del Uruguay
 • Obszar: 176 215 km2
 • Ludność: 3 448 594 (2017)
 • Stolica: Montevideo
 • Ludność stolicy: 1 319 100 (2011)
 • Język urzędowy: hiszpański
 • Święto narodowe: 25 VIII - rocznica proklamowania niepodległości (1825)
 • Jednostka monetarna: 1 peso urugwajskie (UYU) = 100 centesinos
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, IMF (MFW), Mercosur, OAS (OPA), WTO, WHO
 • Widok na morze z budynku w Montevideo Fot. PAP/EPA/IVAN FRANCO
  Widok na morze z budynku w Montevideo Fot. PAP/EPA/IVAN FRANCO
 • Wyschnięte jezioro Paso Severino Fot. PAP/EPA/IVAN FRANCO
  Wyschnięte jezioro Paso Severino Fot. PAP/EPA/IVAN FRANCO
 • Główna ulica Montevideo Fot. PAP/EPA/IVAN FRANCO
  Główna ulica Montevideo Fot. PAP/EPA/IVAN FRANCO