„Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” – PARP wyłonił zwycięzców konkursu

2021-11-23, 12:27 aktualizacja : 2021-11-23, 12:48
W nowym konkursie, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wyłoniono aż 29 laureatów. Są to najlepsze programy inicjatyw pracowniczych oraz gotowe narzędzia informatyczne, dzięki którym pracownicy mogą zgłaszać pomysły na usprawnienia w swoich przedsiębiorstwach. Konkurs organizowany jest w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Patronat nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” organizowany był w tym roku po raz pierwszy w historii PARP. Inicjatywa ta miała na celu popularyzację w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie.

Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 47 wniosków. W kategorii „Program rozwoju inicjatyw pracowniczych” złożono 37 wniosków, a w kategorii „Rozwiązanie ICT” złożono 10 wniosków.

Wyłonione w konkursie najlepsze przedsięwzięcia i narzędzia otrzymają nagrody finansowe i promocję. Nagrodę finansową o wartości 20 tys. zł otrzymuje każdy z 5 laureatów nagrody głównej. 24 wyróżnionych – nagrody finansowe o wartości 10 tys. zł. Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie konkursu.

„Nagrodzone i wyróżnione programy to przedsięwzięcia kierowane zwykle do wszystkich pracowników firmy, opracowane i działające w sposób kompleksowy, w których jasno określony został sposób wyboru inicjatyw/pomysłów do wdrożenia. Programy te zapewniają rozwój zgłoszonych pomysłów i wsparcie zespołu projektowego, grupy roboczej lub specjalistów w danej dziedzinie, ponadto kładą nacisk na komunikację z pracownikami w procesie i włączanie ich we wdrażanie projektów. Uwzględniają także finansowanie wdrożeń pomysłów przez pracodawcę oraz monitorowanie przebiegu realizacji całego procesu. Niemniej istotne jest także motywowanie pracowników do udziału w programach inicjatyw pracowniczych. Motywacja materialna obejmuje najczęściej nagrody, premie uznaniowe, nagrody rzeczowe. Oferowana jest też możliwość rozwoju, udział w szkoleniach, możliwość awansu” – komentuje Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, PARP.

„Wprowadzone w firmach programy wsparcia inicjatyw pracowniczych przyczyniają się do aktywizacji pracowników, wzrostu zaangażowania i satysfakcji z wykonywanej pracy, wzmacniają odpowiedzialność wśród pracowników. Pracownicy chętnie angażują się w działania związane z programem, ponieważ widzą realne przełożenie ich pomysłów na działanie firmy. Realizowane programy poprzez wprowadzanie usprawnień i nowych rozwiązań oraz poprawę efektywności pracy, wpływają też na wzmocnienie działalności przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19 oraz przyczyniają się do zwiększenia ich odporności na inne kryzysy w przyszłości” – podkreśla Mikołaj Różycki, p. o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyłonieni laureaci

W ramach kategorii „Program rozwoju inicjatyw pracowniczych” wyłoniono najlepsze programy w trzech podkategoriach:

• „Przedsiębiorcy zatrudniający od 250 pracowników” - „Mój Pomysł” wdrożony w Werner Kenkel Sp. z o.o. Założeniem programu jest aktywizacja pracowników w zakresie udoskonalania procesów w firmie specjalizującej się w produkcji opakowań z tektury falistej;

• „Przedsiębiorcy zatrudniający od 50, ale mniej niż 250 pracowników” – „Program wsparcia inicjatyw pracowniczych TSL Silesia Sp. z o.o. – Krok naprzód” wdrożony w TSL Silesia Sp. z o.o. działającej na rynku usług spedycyjno-celnych;

• „Przedsiębiorcy zatrudniający do 50 pracowników” – „Program Inicjatyw Pracowniczych Wymyśl-Ugotuj-Wygraj” wdrożony w firmie Kucharski Sp. z o.o. działającej w obszarze gastronomii i produkcji wyrobów garmażeryjnych. Program powstał podczas pandemii COVID-19, celem dywersyfikacji oferowanych produktów i niwelowania dużych spadków przychodów ze sprzedaży.

W ramach kategorii „Rozwiązanie ICT” wyłoniono najlepsze programy w dwóch podkategoriach:

• „Przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku nie dłużej niż 3 lata” – „Hinter.ai – platformę do rozwijania organizacji (firmy) na podstawie informacji od pracowników” opracowaną przez Hinter.ai Sp. z o.o. Jest to platforma do rozwijania organizacji, dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analizy informacji, sugestii, inicjatyw od pracowników;

• „Przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku dłużej niż 3 lata” – „PulseBOT – narzędzie monitorujące nastroje pracowników poprzez regularne, zautomatyzowane badanie ich poziomu zadowolenia z pracy” opracowane przez Scalac Sp. z o.o. Nadrzędnym zadaniem PulseBot’a jest monitorowanie nastrojów pracowników.

Źródło informacji: PARP

PARP - belka

Najlepsze Programy Rozwoju Inicjatyw Pracowniczych - belka

 Ministerstwo Rozwoju i Technologii - belka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło informacji: PARP

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.