PGE: perspektywy inwestycyjne są bardzo dobre

2021-11-25, 10:29 aktualizacja : 2021-11-25, 10:30
PAP MediaRoom - kadr z filmu
PAP MediaRoom - kadr z filmu
PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) w III kw. 2021 r. osiągnęła znacznie wyższe wyniki finansowe w porównaniu do III kw. 2020 r.: skonsolidowany zysk netto przypadający dla akcjonariuszy wyniósł 561 mln zł w porównaniu do 273 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny 972 mln zł (wobec 469 mln zł), a raportowana EBIDTA wyniosła 2,1 mld zł – o 0,6 mld zł więcej niż w III kw. 2020 roku.

„Podjęliśmy szereg działań efektywnościowych, które pozwoliły osiągnąć te dobre wyniki, pomimo trudnej sytuacji rynkowej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji, jeżeli chodzi o ceny uprawnień do emisji CO2, co ma zasadniczy wpływ na ceny energii dla klienta” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Wojciech Dąbrowski poinformował również, że PGE będzie kontynuować inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE): farmy offshore, fotowoltaikę i magazyny energii, a energia elektryczna z pierwszych 2,5 GW na Bałtyku popłynie do klientów już w 2026 roku.

Kolejnym ważnym projektem Grupy Kapitałowej PGE jest wydzielenie jej aktywów węglowych do osobnego podmiotu - Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która ma powstać w 2022 r. Pozwoli to PGE w przyszłości zaciągać większe zobowiązania na inwestycje w OZE.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.