Grasshopper Energy i książę Stefan Dimitri Ferdinand Sturdza z rodziny Sturdzów podpisali umowę partnerską w celu zapewnienia infrastruktury dla czystej energii w Rumunii

2021-11-25, 15:33

TORONTO, 25 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka Grasshopper Energy, światowy lider w branży infrastruktury zrównoważonej energii i Jego Wysokość Książę Sturdza, wybitny przedstawiciel rumuńskiej i mołdawskiej arystokratycznej rodziny Sturdzów, zawarli umowę partnerską w sprawie projektu, budowy i eksploatacji inwestycji obejmujących elektrownie słoneczne w Rumunii o mocy do 1GW, o wartości ok. 1 mld USD, do 2030 roku.

Rumunia jest bardzo ważnym rynkiem w Unii Europejskiej, a umowa ta odzwierciedla postępy w inwestycjach w czystą energię, zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi i aspiracje do przyciągnięcia i wspierania inwestycji w czystą energię w całym kraju.

Rząd Rumunii postawił sobie za cel zwiększenia mocy energii ze źródeł odnawialnych o 7 GW do 2030 roku, dążąc do realizacji nowego ambitnego celu kraju dotyczącego zaspokajania 30,7% jego łącznych potrzeb energetycznych ze źródeł odnawialnych. To ekscytujące partnerstwo stanowi pierwszy etap realizacji celu spółki Grasshopper dotyczącego wsparcia Rumunii w osiągnięciu zamierzonego pułapu mocy.

„Jesteśmy zaszczyceni i cieszymy się na partnerstwo z księciem Stefanem Dimitrim Ferdinandem i na działania na rzecz realizacji celu zwiększenia mocy czystej energii w Rumunii - powiedział Azeem M. Qureshi, dyrektor generalny Grasshopper Energy. - Firma Grasshopper jest zaszczycona faktem odegrania roli w zaopatrzeniu Rumunii w najnowsze innowacyjne rozwiązania w zakresie infrastruktury czystej energii i wsparcie Rumunii i Europy w walce ze zmianami klimatycznymi, stanowiącymi największe wyzwanie, przed którym stoi obecnie świat”.

„Moja rodzina i ja zawsze angażowaliśmy się w poprawę dobrobytu w Ruminii - powiedział książę Stefan Sturdza. - To wspaniałe partnerstwo z Grasshopper Energy przetrze szlaki wiodące do czystszej i bardziej zrównoważonej infrastruktury energetycznej w Rumunii i lepszej pozycji naszego narodu w ramach europejskiego rynku czystej energii. Rząd wyznaczył istotne i ambitne etapy zwiększenia mocy energii ze źródeł odnawialnych i naszym obowiązkiem jest wsparcie władz w osiągnięciu tych ważnych celów i zapewnienie lepszej i bardziej ekologicznej przyszłości dla Rumunii”.

Grasshopper Energy

Grasshopper Energy jest kanadyjką spółką obecną na rynku międzynarodowym, której działalność skoncentrowana jest na projektowaniu, nabywaniu i pozyskiwaniu na własność aktywów służących produkcji czystej energii w perspektywie długofalowej. Od rozpoczęcia działalności w 2007 roku, firma Grasshopper Energy zdobyła czołową pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku czystej energii. Spółka obecnie posiada aktywa służące produkcji czystej energii o wartości ponad 1,8 mld USD i realizuje na całym świecie inwestycje o wartości 6,5 mld USD. Firma Grasshopper Energy została wyróżniona wieloma krajowymi nagrodami branżowymi, w tym Solar Innovator of the Year, Project Finance Innovator of the Year oraz Solar Developer of the Year.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.grasshopperenergy.com

Źródło: Grasshopper Energy

KONTAKT:

Tudor Ulianovschi

starszy wiceprezes ds. relacji z organami rządowymi

e-mail: tudor.ulianovschi@grasshopperenergy.com

tel. 1-437-230-0709

Źródło informacji: PR Newswire

Źródło informacji: PR Newswire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.