Debata pt. „W jaki sposób zapewnić ochronę przeciw krztuścowi wśród dzieci i osób dorosłych?” (02.12.2021 r., godz. 14:00)

2021-11-30, 11:35 aktualizacja : 2021-11-30, 11:43
Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach powołane w 2017 r. przez Instytut Ochrony Zdrowia, jako platforma ekspertów medycznych, osób związanych ze światem nauki oraz przedstawicieli organizacji pacjentów, kształtuje merytoryczną dyskusję nt. szczepień ochronnych w przestrzeni publicznej oraz buduje zaufanie wokół szczepień. Jednym z obszarów zainteresowań inicjatyw jest zapewnienie optymalnej ochrony przeciw krztuścowi w ramach PSO w 19 r.ż. oraz dorosłych, kobiet w ciąży i seniorów.

Założenia merytoryczne debaty

Krztusiec jest postrzegany jako choroba wieku dziecięcego, bo stanowi zagrożenie życia noworodków i najmłodszych dzieci, ale jest również coraz częściej w Polsce i na świecie przyczyną epidemii wśród osób dorosłych. Stanowią oni zagrożenie epidemiologiczne dla najbardziej zagrożonych, czyli noworodków.

Powołując się na dane portalu szczepienia-info, przed wprowadzeniem powszechnych szczepień w 1960 roku, krztusiec był częstą przyczyną zgonów dzieci poniżej 1 roku życia. Po wprowadzeniu szczepień liczba zachorowań zmniejszyła się ponad 100-krotnie, jednak od połowy lat 90-tych, także w krajach stosujących masowe szczepienia, obserwuje się wzrost liczby zachorowań, szczególnie wśród starszych dzieci oraz dorosłych. Krztusiec to choroba zakaźna, która powraca w formie cyklicznych epidemii wyrównawczych.

Podczas debaty eksperci będą dyskutować o tym, w jaki sposób zapewnić ochronę przeciw krztuścowi na każdym etapie życia, od noworodka, aż do wieku podeszłego, jakie są wskazania kliniczne do szczepień przeciw krztuścowi oraz jak wygląda dostępność szczepień przeciw krztuścowi dla osób dorosłych. Debatę z udziałem: prof. Teresy Jackowskiej - konsultanta krajowego ds. pediatrii, prof. Anety Nitsch-Osuch - konsultanta wojewódzkiego ds. epidemiologii, prof. dr hab. n. med. Waldemara Rastawickiego - kierownika Pracowni Serologicznej Diagnostyki Zakażeń Bakteryjnych Zakładu Bakteriologii, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Debatę poprowadzi red. Katarzyna Wolska.

Organizator debaty: Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach

Więcej: https://szczepienia-ioz.pl/

Możliwość obejrzenia debaty: www.medexpress.pl

Partnerzy debaty: MSD Polska, Pfizer Polska, Sanofi Pasteur

Obecność na kanałach social media: https://twitter.com/praktykw, https://www.linkedin.com/company/42426882 

KONTAKT:
Katarzyna Wolska
Koordynator projektów ds. promocji zdrowia
e-mail katarzyna.wolska@ioz.org.pl 
tel. kom. +48 607 290 498

Źródło informacji: Instytut Ochrony Zdrowia

Partnerzy

Źródło informacji: Instytut Ochrony Zdrowia

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne