CHG Healthcare przechodzi na Rimini Street, aby osiągnąć lepszą dostępność i płynniejsze działanie systemu oraz lepsze wyniki zdrowotne dla 25 milionów pacjentów rocznie

2021-12-01, 10:37 aktualizacja : 2021-12-01, 10:41
Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc
Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc
Największa prywatna agencja zatrudnienia w służbie zdrowia uzyskuje ultraresponsywne, wysokiej jakości wsparcie oprogramowania JD Edwards w swoich systemach dla dostawców i klientów, aby zapewnić pacjentom dostęp do niezbędnej opieki.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce ogłosił, że CHG Healthcare, największa w kraju prywatna agencja zatrudnienia w służbie zdrowia, przeszła na wsparcie Rimini Street w zakresie swojego oprogramowania JD Edwards. Zmieniając dostawców wsparcia, CHG Healthcare uzupełnia swój wewnętrzny zespół IT o myślących perspektywicznie inżynierów i ekspertów Rimini Street, którzy zapewniają realne, całodobowe wsparcie globalne.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20211130005173/en/.

Zapewnienie dostępności personelu medycznego dla pacjentów

Firma CHG Healthcare, której siedziba mieści się w Midvale w stanie Utah, USA, nieprzerwanie wyróżnia się wśród konkurencji na rynku agencji zatrudnienia w służbie zdrowia dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu cyfrowych narzędzi i usług w zakresie zatrudniania lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, którzy ratują, przedłużają i poprawiają jakość życia 25 milionów pacjentów rocznie. Organizacja korzysta ze swojej platformy JD Edwards, aby śledzić i zarządzać swoją działalnością zatrudnieniową, zarządzać listą płac i umożliwiać specjalistom szybkie otrzymywanie tymczasowych zadań.

Rimini Street jest bardziej responsywnym partnerem i zaufanym doradcą

Firma CHG Healthcare przeszła na Rimini Street nie tylko ze względu na specjalistyczne i wysoce responsywne wsparcie, którego potrzebowała dla utrzymania efektywnej pracy swojego kluczowego systemu, ale także po to, by zapewnić sobie strategiczne doradztwo związane z planami dalszego rozwoju technologii i systemów.

Partnerstwo z Rimini Street pozwoliło wewnętrznym zespołom CHG Healthcare na szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów z systemem, co wpłynęło na poprawę ogólnych doświadczeń pracowników i klientów. Dzięki wsparciu Rimini Street, dział IT firmy CHG Healthcare może teraz zapewnić lepszą dostępność systemu i płynniejszą pracę, i może skoncentrować swoje zasoby na dążeniach do osiągnięcia swojego celu biznesowego, jakim jest zapewnianie społecznościom i dostawcom najlepszych rezultatów leczenia dla pacjentów.

CHG Healthcare jest liderem branży dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii do optymalizacji procesów i ulepszania doświadczeń użytkowników w całym zakresie usług zatrudnienia w służbie zdrowia. Rimini Street pomaga CHG Healthcare poprzez płynne wsparcie systemów dostawcy i klienta, aby zapewnić ciągłość działania i wyeliminować problemy z rozliczaniem pacjentów i płatnościami dla dostawców. Te kluczowe systemy muszą być dostępne przez cały czas i działać płynnie, aby pacjenci mogli mieć dostęp do niezbędnej opieki.

„Na podstawie obecnej współpracy z Rimini Street wiemy, że nie jesteśmy dla nich tylko kolejną cyferką, ale czymś znacznie więcej - powiedziała Catharine Reeder, starszy analityk wsparcia aplikacji w CHG Healthcare. - Rimini Street zapewnia codzienne wsparcie operacyjne, którego potrzebujemy i pozwala nam podejmować świadome decyzje biznesowe, które przybliżają nas do sukcesu w ramach naszych planów rozwoju technologii i aplikacji”.

„Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalizmu, komunikacji i umiejętności technicznych, z jakimi się spotykamy. Współpraca z Rimini Street budzi ogromne zaufanie. Bez nich nawet nie zbliżylibyśmy się do naszej obecnej efektywności” - dodała Reeder.

Lepsze czasy reakcji, jakość wsparcia i aktualizacje

Podobnie jak w przypadku wszystkich klientów Rimini Street, CHG Healthcare korzysta z modelu elastycznego wsparcia oprogramowania firmowego, który obejmuje najlepsze na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług obejmujące maks. 10-minutowy czas odpowiedzi zgodnie z modelem dziennej dostępności w każdej lokalizacji na świecie i reagowania 24/7/365 we wszystkich krytycznych zdarzeniach o Priorytecie 1. Dodatkowo wszyscy klienci otrzymują wsparcie głównego konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Partnerstwo z Rimini Street pozwoliło CHG na zachowanie zgodności z wymaganiami podatkowymi, prawnymi i regulacyjnymi, dzięki ultra-szybkim aktualizacjom podatkowym, prawnym i regulacyjnym Legislative-to-LiveTM zaprojektowanym dla spersonalizowanego systemu JD Edwards stosowanego w CHG Healthcare.

„W CHG Healthcare mamy świadomość, że każdy z nas pracuje w branży ratującej życie ludzkie. Przykładowo, jeśli w danym szpitalu brakuje neurochirurga, a jeden z pacjentów wymaga pilnej operacji, CHG Healthcare może zapewnić tego specjalistę. Poszukujemy partnerów w pełni zaangażowanych we wspieranie nas w naszej wizji, a takim właśnie okazało się Rimini Street - dodał Brad Spackman, dyrektor ds. IT, CHG Healthcare. - Staramy się zapewnić, by każdy w naszej organizacji mógł powiązać swoje obowiązki z naszym nadrzędnym celem, jakim jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności i dostawców. Rimini Street odgrywa ogromną rolę i z dużą odpowiedzialnością pomaga nam osiągać ten cel”.

„Organizacje z sektora opieki zdrowotnej muszą borykać się ze zmieniającymi się ciągle modelami ubezpieczeń i płatności, kwestiami prywatności pacjentów i przepisami bezpieczeństwa, a przy tym nadążać za nowymi technologiami cyfrowymi. Jesteśmy dumni, że możemy być zaufanym partnerem wspierającym bieżącą działalność firmy CHG Healthcare i pomagającym jej w strategicznym planowaniu przyszłych innowacji technologicznych, które pozwolą na zwiększenie przewagi konkurencyjnej i staną się motorem rozwoju - powiedział Emmanuel Richard, starszy wiceprezes i kierownik regionalny dla Ameryki Północnej, Rimini Street. - Rimini Street pozwoliło wielu liderom branży zatrudnienia i opieki zdrowotnej usprawnić działanie systemów i przekierować zasoby IT na inicjatywy strategiczne”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością firmy i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na jej działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność firmy lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem jej gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211130005173/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 556-3185

e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne