PARP prezentuje kolejny raport dotyczący rynku pracy. Sytuacja na rynku pracy w Polsce lepsza niż w ubiegłym roku

2021-12-03, 15:35
Pandemia koronawirusa przyniosła ogromne zmiany we wszystkich sektorach gospodarki. Rynek pracy zweryfikował na nowo swoje potrzeby. Poszukiwani są pracownicy związani z branżą HR oraz wykwalifikowani robotnicy. Stopa bezrobocia w Polsce spada, a liczba wolnych wakatów rośnie. Coraz większą popularnością cieszą się elastyczne formy zatrudnienia. To tylko część wniosków z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pt. „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”.

 

Bezrobocie w Polsce i Europie

Z najnowszych danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że we wrześniu 2021 r. stopa bezrobocia spadła we wszystkich 16 województwach. Jej wartość wynosiła 5,6%. To o 0,2 p.p. mniej niż w sierpniu 2021 roku. Najniższe wskaźniki odnotowano w województwach: wielkopolskim (3,3%), śląskim (4,5%) oraz mazowieckim i małopolskim (po 4,8%), natomiast najwyższe w warmińsko-mazurskim (8,6%), podkarpackim (8,3%) i kujawsko-pomorskim (7,8%).

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów Unii Europejskiej (UE-27) w sierpniu 2021 r. wynosiła 6,8%. Najniższe wskaźniki odnotowano w Czechach (2,9%), na Malcie i w Holandii (po 3,2%), Polska zajęła w unijnym rankingu 4. miejsce. Najwyższe wskaźniki odnotowano w Hiszpanii (14,0%), Grecji (13,2%) i we Włoszech (9,3%).

Sytuacja na polskim rynku pracy

W sierpniu 2021 r. 50 największych portali rekrutacyjnych w Polsce opublikowało aż o 21,5% więcej ofert pracy niż w lipcu 2021 roku. To wzrost o ponad 323 tys. ogłoszeń. Najwięcej propozycji było na stanowiska: HR Business Partner, rekruter oraz specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Według raportu „Monitor Rynku Pracy” 77% respondentów jest raczej lub bardzo zadowolonych z obecnej pracy. Największy odsetek zadowolonych respondentów zarejestrowano w budownictwie (80%) oraz hotelarstwie i gastronomii (79%). Ze względu na zajmowane stanowisko najwyższy odsetek osób usatysfakcjonowanych z pracy odnotowano wśród kadry zarządzającej (84%), kierowników średniego szczebla (84%), mistrzów (82%) oraz inżynierów (80%).

Tylko 11% badanych zadeklarowało, że aktywnie poszukuje pracy. Najczęstszym powodem poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia jest wyższe wynagrodzenie proponowane przez innych pracodawców oraz korzystniejsza forma zatrudnienia.

GIGekonomia – system pracy preferowany przez millenialsów

GIGekonomia to model pracy, który wyróżnia duża elastyczność w formie zatrudnienia i sposobie wykonywania świadczeń. Poszczególne zadania są realizowane przez niezależne osoby, które dostarczają usługi w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy. Współpraca opiera się na długo- i krótkoterminowych zleceniach, z których każde może być wyceniane osobno. GIGerzy często pracują dla więcej niż jednego klienta jednocześnie. Społeczność preferującą ten system pracy tworzy przede wszystkim generacja Y oraz wchodząca dopiero na rynek pracy generacja Z. Dla tych grup ważna jest niezależność, mobilność oraz możliwość łączenia życia prywatnego z zawodowym.

Wykonywanie pracy jako GIGer wiąże się z innym sposobem oskładkowania i opodatkowania. Najważniejsze zmiany zawarte w Nowym Ładzie, które mogą zainteresować GIGerów to:

• niższa stawka ryczałtu PIT (podatek od przychodu): 12% dla branży IT oraz 14% dla osób wykonujących zawody medyczne, podmiotów świadczących usługi architektoniczne i inżynierskie, usług badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania;

• likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej (proporcjonalna do dochodu) i zniesienie możliwości jej odliczenia od PIT;

• nowa skala podatkowa składająca się z dwóch progów: 17% - do 120 tys. zł, i 32% - powyżej tej kwoty;

• stała kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tys. zł (nie dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych liniową, 19% stawką podatku).

O raporcie

Raporty z serii „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” są realizowane w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zapoznaj się z pełną wersją raportu.

pasek

Źródło informacji: PARP

Źródło informacji: PARP

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.