Ruszyła trzecia edycja konkursu Serwisu Samorządowego PAP "Innowacyjny samorząd"

2022-01-21, 08:00
Serwis Samorządowy PAP - grafika
Serwis Samorządowy PAP - grafika
Rozpoczęła się trzecia edycja organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP konkursu „Innowacyjny samorząd”. Konkurs skierowany jest do wszystkich samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w swoich jednostkach. Zgłoszenia przyjmujemy bezpłatnie.

Nabór zgłoszeń rozpoczął się 20 stycznia i potrwa do 17 marca 2022 roku.

Honorowy patronat nad konkursem objął premier Mateusz Morawiecki.

Naszym celem jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych JST do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Głównym kryterium oceny w konkursie będzie nowatorstwo w skali kraju oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Nowością jest fakt, że nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach. Do dotychczasowych grup, w jakich rywalizowały samorządy, dodaliśmy województwa; tak jak w poprzednich latach swoje projekty mogą też zgłaszać: miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców), gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie i powiaty.

Zgłoszenia konkursowe muszą dotyczyć przedsięwzięć, projektów i zadań, które zostały wdrożone nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2019 r. i nie później niż 31 grudnia 2021 r. (nie mogą przedstawiać projektów planowanych lub fikcyjnych).

Przykładowe dziedziny, których mogą prezentowane rozwiązania to: cyfryzacja, ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna, finanse, polityka rozwoju – tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, polityka demograficzna, oświata, sport, kultura, ochrona zdrowia, proinnowacyjność – tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności, aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna.

Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiądą: Justyna Orłowska - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich, Leszek Świętalski – dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP, Rudolf Borusiewicz – dyrektor biura Związku Powiatów Polskich, Tomasz Fijołek - dyrektor biura Unii Metropolii Polskich, Grzegorz Cichy - prezes Unii Miasteczek Polskich,  Jakub Mielczarek - dyrektor biura Związku Województw RP, prof. Stanisław Łobejko i dr Tomasz Pilewicz ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Mateusz Kicka - p.o. redaktora prowadzącego Serwisu Samorządowego PAP.

Laureatów ogłosimy 21 kwietnia podczas uroczystej gali. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących wówczas zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl.

Konkursowi towarzyszyć będą debaty z udziałem przedstawicieli samorządów, administracji centralnej i partnerów konkursu. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, jak innowacje wpływają na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego i na jakim etapie wdrażania innowacji jesteśmy obecnie.

W ubiegłorocznej edycji do konkursu zgłoszono blisko 400 projektów. Przyznaliśmy 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach konkursowych. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zajęły: Lublin, Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie), gmina Międzychód (woj. wielkopolskie), gmina Bieliny (woj. świętokrzyskie) oraz powiat przysuski (woj. mazowieckie). Rok wcześniej laureatami zostały: Gdynia, Ciechanów (woj. mazowieckie), gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Klembów (woj. mazowieckie) i powiat toruński.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.