Prawo.pl: w pandemii kwitnie rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

2022-01-24, 12:49 aktualizacja : 2022-01-24, 12:52
Niemal 3,7 mln Polaków posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, to o 17 proc. więcej niż w 2020 roku. Na koniec III kwartału 2021 r. Polacy wydali na prywatne polisy ponad 760 milionów złotych - o blisko 15 proc. więcej niż w roku poprzednim. Zwiększa się także liczba świadczeń realizowanych w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. To dowód na pogłębiający się dług zdrowotny w Polsce - podaje Prawo.pl.

Zdaniem Marcina Rybarczyka, kierownika w Departamencie Ubezpieczeń Zdrowotnych Compensa TU SA Vienna Insurance Group, cytowanego przez Prawo.pl, wartość rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w 2021 roku przekroczy 1 mld zł.

Jak wskazuje portal, za wyborem prywatnych polis zdrowotnych przemawia atrakcyjna cena, łatwiejsze umówienie wizyty z lekarzem pierwszego kontaktu oraz szybka diagnostyka. Popularność zyskały zwłaszcza pakiety obejmujące dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i kilku lekarzy specjalistów.

„Z perspektywy statystycznego Polaka, jeżeli ma on dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, kiedy musi skorzystać z opieki medycznej, zrobi to prywatnie bez ponoszenia dodatkowych, dużych kosztów” - uważa Marcin Rybarczyk.

Posiadane pakiety to w większości świadczenia opłacane częściowo lub całkowicie przez pracodawców. Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wynika, że grupowe ubezpieczenia zdrowotne stanowią ok. 75 proc. całego portfela ubezpieczeń zdrowotnych. Takie ubezpieczenie to standard w firmach, które zatrudniają powyżej 500 pracowników i mają siedzibę w dużej aglomeracji miejskiej.

Prawo.pl podaje, że rośnie także liczba osób wykupujących polisy zdrowotne na własną rękę, a dodatkowym ubezpieczeniem objętych jest coraz więcej osób spoza dużych miast.

Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, uważa, że wzrost zainteresowania polisami jest m.in. odpowiedzią na rosnący dług zdrowotny.

W opinii ekspertki jesienią ub.r. zwiększyła się liczba chorych nie tylko z powodu koronawirusa, ale również izolacji i wynikającego z niej braku naturalnej odporności, a pogarszający się stan zdrowotny całego społeczeństwa skutkuje większym zapotrzebowaniem na specjalistów i badania.

„Główną potrzebą jest dziś dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i specjalistycznej opieki medycznej. Rozwiązaniem, które gwarantuje zarówno dostęp do specjalisty, jak i terapii, mogą stać się ubezpieczenia szpitalne o kompleksowym zakresie, finansujące np. drogie, nierefundowane terapie” - mówi Dorota M. Fal.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/zdrowie/rynek-prywatnych-ubezpieczen-zdrowotnych,513006.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.