Prawo.pl: planowane nowe przepisy przyspieszą wypłaty odszkodowań dla eksporterów

2022-05-23, 11:44 aktualizacja : 2022-05-23, 11:47
Rząd przygotowuje zmianę przepisów, których celem jest uproszczenie procedur i usprawnienie wypłat z umów ubezpieczenia i gwarancji, dotyczących eksportu – informuje Prawo.pl. Według serwisu wojna w Ukrainie spowodowała, że obecnie wypłaty z polis ubezpieczeniowych w tym zakresie są najwyższe od 30 lat.

Jak podaje Prawo.pl w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa. To reakcja na duży wzrost wypłat z tytułu umów ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych zawartych przez KUKE na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135).

„Proponowana zmiana przepisów jest odpowiedzią na wyjątkowe warunki, w jakich KUKE obecnie funkcjonuje. W ponad 30-letniej historii firmy nie doświadczyliśmy takiego wyzwania pod względem finansowym, co do kwoty potencjalnych odszkodowań, jak i operacyjnym, wynikającym z obsługi tysięcy wniosków od klientów w bardzo krótkim czasie” – mówi, cytowana przez Prawo.pl, Katarzyna Kowalska, wiceprezes KUKE.

„Zaangażowanie KUKE S.A. w znacznej mierze skoncentrowane jest na rynku rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. W efekcie przewidywanego wzrostu wypłacanych odszkodowań spodziewany jest deficyt na wyodrębnionym rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, na którym prowadzone są rozliczenia finansowe związane z gwarantowanymi przez Skarb Państwa ubezpieczeniami eksportowymi” – piszą autorzy projektu zmian w przepisach.

Gwarancja Skarbu Państwa polega na pokrywaniu, w przypadku uzasadnionej potrzeby, deficytu środków na tym rachunku bankowym, poprzez udzielanie pożyczek lub poręczanie kredytów bankowych zaciągniętych przez KUKE w celu sfinansowania deficytu. Zmiana rozporządzenia ma ułatwić i przyspieszyć proces udzielania pożyczek oraz poręczeń spłaty kredytów zaciąganych przez KUKE.

„Z pewnością odformalizowanie tego procesu może wpłynąć pozytywnie na dalsze budowanie zaufania przedsiębiorstw do systemu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych” - wskazuje dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w wypowiedzi dla serwisu.

„Planowanym efektem zmiany rozporządzenia jest przyspieszenie procesu udzielania pożyczek oraz poręczeń, a w konsekwencji uniknięcie opóźnień w wypłacie środków finansowych należnych podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych umów ubezpieczenia eksportowego, w związku z przewidywanym ryzykiem masowego wpływu roszczeń o odszkodowania w związku z wojną rosyjsko-ukraińską” – tłumaczą autorzy dokumentu.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-ubezpieczeniach-eksportowych,515238.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.