Prawo.pl: w domach pomocy społecznej będzie łatwiej o lekarzy i pielęgniarki

2022-05-27, 12:24 aktualizacja : 2022-05-27, 12:25
Nowe przepisy mają uregulować zasady udzielania pomocy lekarskiej oraz status pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej. Projekt zmian umożliwiający DPS-om zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla ich pensjonariuszy zostanie w ciągu dwóch tygodni przedstawiony kierownictwu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – informuje Prawo.pl.

Jak podaje Prawo.pl, obecnie DPS-y nie mają prawa prowadzenia działalności leczniczej i nie są współfinansowane z NFZ, w związku z tym mają trudności z zapewnieniem specjalistycznej opieki medycznej dla podopiecznych oraz dostatecznie licznej kadry pielęgniarskiej. Według serwisu pielęgniarki wolą pracować w szpitalach i przychodniach, oferujących wyższe wynagrodzenia. Wkrótce sytuacja ma się zmienić na lepsze.

„Przygotowujemy projekt z Ministerstwem Zdrowia, jest on już na ukończeniu, w ciągu dwóch tygodni zostanie przedstawiony kierownictwu, a potem przejdzie proces konsultacji wewnętrznych, a następnie będzie wpis do dalszych prac legislacyjnych” – zapewniała, cytowana przez Prawo.pl, Justyna Pawlak, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRiPS podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji ds. petycji.

Serwis informuje, że projekt zakłada finansowanie pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie jak teraz przez samorządy – przez co ich płace są niższe.

Cytowany przez Prawo.pl wiceminister rodziny Staniasław Szwed napisał w piśmie do Komisji ds. petycji, że nowe przepisy mają regulować także status DPS-ów jako podmiotów leczniczych. Jak podkreślił, w drugiej połowie roku, projekt ma być przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych zatrudniania lekarzy POZ lub zobligowania POZ do oddelegowania lekarza na wizyty w DPS.

Więcej na: https://www.prawo.pl/zdrowie/zatrudnienie-lekarzy-i-pielegniarek-w-dps-projekt,515361.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.