Biblioteka Stanowa Wiktorii powierza firmie Rimini Street świadczenie usług wsparcia i utrzymania dla pakietu Oracle E-Business

2022-06-23, 16:04 aktualizacja : 2022-06-23, 16:07
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Najstarsza biblioteka w Australii cieszy się obecnie ultraresponsywnym wsparciem oprogramowania, niższymi kosztami oraz lepszym i bardziej innowacyjnym bezpieczeństwem bazy danych i platformy oprogramowania pośredniczącego.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił, że najstarsza biblioteka w Australii, Biblioteka Stanowa Wiktorii („Biblioteka”), powierzyła firmie Rimini Street świadczenie usług wsparcia i utrzymania w ramach pakietu Oracle E-Business.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220622005792/en/

Rimini Street zapewnia również Bibliotece swoje rozwiązania Advanced Database Security (ADS) i Advanced Application Middleware Security (AAMS), umożliwiające wdrożenie innowacyjnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, które umożliwi zniwelowanie luk w zabezpieczeniach w ciągu kilku godzin ‒ w przeciwieństwie do tradycyjnych i starych modeli usuwania błędów w oprogramowaniu, których wdrożenie może zająć kilka miesięcy i wiązać się ze znacznymi kosztami testów. Rozwiązania Rimini Street w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego stworzą Bibliotece poczucie pewności, że zagrożenia cyfrowe będą rozwiązywane na bieżąco.

„Nasz zespół finansowy jest bardzo zadowolony ze wsparcia i poziomu bezpieczeństwa, jaki zapewnia Rimini Street. Dzięki nim nasze zasoby i klienci są bezpieczni, a nasze usługi finansowe funkcjonują sprawnie ‒ powiedział Bradley Vice, dyrektor finansowy Biblioteki. ‒ Firma Rimini Street współpracowała z naszym zespołem w celu zidentyfikowania i zapewnienia rozwiązań dla zagrożeń, przed jakimi stoimy. Zespół jest zadowolony z jakości świadczonych usług, czasu reakcji ze strony Rimini Street i zapewnianych przez firmę zabezpieczeń”.

Konieczność eliminowania błędów i zapewnienia wsparcia sprzedawcy zakłócały proces innowacji

Biblioteka Stanowa Wiktorii jest najstarszą biblioteką publiczną w Australii. Rocznie odwiedza ją osobiście dwa miliony osób, a kolejne cztery miliony użytkowników robi to online, co sprawia, że jest to jedna z najczęściej odwiedzanych bibliotek na świecie. Biblioteka gromadzi zbiory o znaczeniu historycznym dla Wiktorii i świata, tworząc księgozbiór, który każdego roku powiększa się o 70 tys. egzemplarzy. Dzięki przebudowie w ramach programu „Vision 2020” biblioteka rozszerzyła dostęp do swoich zbiorów, a także wzbogaciła publiczną ofertę online, dążąc do osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie rozwoju bibliotek cyfrowych.

Zapewnienie milionom użytkowników wyjątkowych i bezpiecznych usług cyfrowych jest dla biblioteki priorytetem. Placówka ta chciała wprowadzić ulepszenia do swojej oferty i przejść na usługi oparte na chmurze, ale mimo ponoszenia rocznych opłat za usługi konserwacji i wsparcia na rzecz dostawcy oprogramowania, nie miała poczucia, że zyskuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Problemy funkcjonalne, które należało rozwiązać, wymagały zaangażowania zewnętrznych techników, co generowało coraz wyższe koszty z uwagi na starzenie się systemu i trudności ze znalezieniem specjalistów. Ponadto gwałtowny wzrost liczby użytkowników cyfrowych w wyniku pandemii spowodował konieczność szybkiego reagowania na zagrożenia cybernetyczne, a także wzmocnienia kontroli systemu. Biblioteka musiała zapewnić sobie ochronę, aby móc nadal świadczyć usługi, a konserwacja systemu w celu wyeliminowania błędów w oprogramowaniu była uciążliwa dla jej działalności.

Biblioteka zaczęła więc szukać sposobów na obniżenie kosztów, co umożliwiłoby jej podjęcie bardziej strategicznych inicjatyw. Jednocześnie poszukiwano sposobów na ograniczenie zużycia zasobów niezbędnych do regularnego eliminowania błędów systemowych, spełniania wymogów funkcjonalnych i utrzymywania bezpieczeństwa.

„Firma Rimini Street przedstawiła atrakcyjną ofertę, która w pełni odpowiada naszym potrzebom ‒ powiedział Vice. ‒ Zespół wsparcia technicznego Rimini Street szybko reaguje, co pozwoliło nam na usunięcie zaległych problemów i przeznaczenie większych zasobów na realizację innych projektów związanych z usprawnieniem pracy Biblioteki”.

„Na przykład, we współpracy z Rimini Street opracowaliśmy ulepszenia funkcjonalne i poprawiliśmy kontrolę systemu, a także zakończyliśmy prace nad koncepcją aplikacji do zarządzania fakturami online”.

Doskonalsze wsparcie pozwala uwolnić zasoby na realizację nowych inicjatyw strategicznych

„Usuwanie błędów i wprowadzanie aktualizacji wymaga kosztownych i czasochłonnych testów regresyjnych oraz powoduje przestoje, a znaczny poziom zakłóceń w celu usunięcia stwierdzonej luki w zabezpieczeniach sprawia, że klienci systemów ERP są narażeni na ataki ‒ powiedział Daniel Benad, wiceprezes grupy i regionalny dyrektor generalny na region Oceanii w Rimini Street. ‒ Duże instytucje, a taką jest Biblioteka Stanowa Wiktorii, wymagają szybkiego niwelowania luk w zabezpieczeniach, a do zapewnienia ochrony bazy danych i oprogramowania pośredniczącego niezbędne jest bardziej proaktywne podejście niż wyłącznie czekanie na stworzenie, przetestowanie i zainstalowanie ulepszenia. Ochrona za pomocą wirtualnej osłony z zewnątrz okazała się skuteczniejszym rozwiązaniem”.

Podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, Biblioteka Stanowa Wiktorii korzysta z elastycznego modelu wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw klasy premium, w tym z wiodącej w branży umowy o poziomie usług, zgodnie z którą czas reakcji na wszystkie krytyczne przypadki o priorytecie 1 wynosi 10 minut. Wszystkim klientom przydzielany jest również Główny Inżynier Wsparcia posiadający średnio 20-letnie doświadczenie w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw klienta, wspierany przez zespół inżynierów funkcjonalnych i technicznych.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne słowa, zwroty i wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Czynniki ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i nasza zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych, lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; nasza zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; nasza zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 4 maja 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220622005792/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Meredith Payette

Rimini Street, Inc.

tel. +1 312-515-4756

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.