Media Przyszłości: na wprowadzeniu dyrektywy UE o prawie autorskim mogą zyskać także dziennikarze

2022-06-30, 14:10 aktualizacja : 2022-06-30, 14:34
PAP/M. Kmieciński
PAP/M. Kmieciński
Dziennikarze tworzący treści, które potem są rozpowszechniane w internecie, mogą wraz z wydawcami zostać beneficjentami implementowania w Polsce dyrektywy UE o prawie autorskim – uważa Paweł Nowacki, niezależny konsultant rynku mediów i e-commerce, który wziął udział w 4. edycji konferencji „Media Przyszłości”, zorganizowanej przez PAP.

„To, co dzisiaj wszyscy widzimy w internecie, to treści w dużej mierze wytworzone przez wydawców. Pośrednicy, m.in. Google i Facebook, zarabiają na tym bardzo duże pieniądze, natomiast wydawcy nie otrzymują z tego tytułu odpowiedniej rekompensaty. Dyrektywa unijna zobowiązuje platformy cyfrowe do uzyskania licencji na pozyskiwanie tych treści – wskazuje Paweł Nowacki. – W Polsce m.in. Izba Wydawców Prasy zobowiązała się, do tego, że pieniądze uzyskane z takich licencji, w wysokości nawet do 50 proc., zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dziennikarzy. Zatem będą oni mogli liczyć na podwyżki u swoich pracodawców, ponieważ również zarobki wydawców będą większe” – dodaje.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.