Strefa Rozwoju Zaawansowanych Technologii Przemysłowych w Xianyang poświęci dziesięć lat na zbudowanie nowoczesnego miasta opartego na sojuszu przemysłu i urbanizacji

2022-08-16, 14:59 aktualizacja : 2022-08-16, 15:01

XIANYANG, Chiny, 16 sierpnia 2022 r./PRNewswire/ -- 30 lipca w Strefie Rozwoju Zawansowanych Technologii Przemysłowych w Xianyang, położonym w prowincji Shaanxi, zwieszono wiechę na budynku biurowym należącym do fabryki podłoży szklanych G8.5+. Budynek ten oraz 14 innych, aktualnie w budowie, jest częścią tętniącego życiem placu budowy.

Strefę Rozwoju Zaawansowanych Technologii Przemysłowych Xianyang założono w 1992 r., a w 2012 r. zmodernizowano do poziomu krajowej strefy zaawansowanych technologii przemysłowych. Według danych komitetu administrującego stref, w latach 2012-2020 na obszarze tym zaszły ogromne zmiany urbanistyczne i daleko posunięty rozwój gospodarczy.

Przez ostatnią dekadę, wartość przemysłowa Strefy wzrosła z 8,12 mld juanów w 2012 r. do 80,7 mld juanów w 2021 r., niemal dziesięciokrotnie, a łączna wartość importu i eksportu wzrosła ze 190 mln juanów w 2012 r. do 20,23 mld juanów w 2021 r., niemal stukrotnie. W 2021 r., Strefa uplasowała się na 84 miejscu wśród 169 krajowych stref opracowujących zaawansowane technologie przemysłowe.

W ostatnim dziesięcioleciu działalność Strefy koncentrowała się przede wszystkim wokół czterech wiodących gałęzi przemysłu - produkcji monitorów elektronicznych, najwyższej jakości sprzętu i wyposażenia, produktów biomedycznych oraz nowych tworzyw kompozytowych. Jeśli chodzi o branżę monitorów elektronicznych, których produkcję prowadzi się na linii do produkcji paneli LCD CEC 8.6-generacji, w Strefie działa około 40 przedsiębiorstw z rynku wyższego i niższego szczebla, między innymi TPV i Honing. W Strefie utworzono klaster przemysłowy o wartości sięgającej 100 mld juanów. Jeśli chodzi o produkcję najwyższej jakości sprzętu i wyposażenia, w Strefie funkcjonuje blisko 30 przedsiębiorstw, spośród których warto wspomnieć o Letin Automobile, stanowiącym część klastra przemysłowego o wartości 50 mld juanów. W Strefie funkcjonuje również ponad 50 spółek farmaceutycznych obsługujących branżę produktów biomedycznych, w tym Buchang Pharmaceutical i Xiuzheng Pharmaceutical. Strefa planuje zbudowanie bio-miasta, którego działalność koncentrowałaby się przede wszystkim na badaniach i rozwoju w dziedzinie biofarmaceutyków, między innymi komórek macierzystych i odczynników do diagnostyki in vitro, a która, jak się przewiduje, pozwoli na stworzenie klastra przemysłowego o wartości 50 mld juanów. Jeśli zaś chodzi o branżę nowych tworzyw kompozytowych, zapewniającą przede wszystkim tworzywa kompozytowe wykorzystywane w produkcji uszczelek dla sektora aeronautyki, w strefie działa ponad 80 przedsiębiorstw z tej branży, w tym Tiancheng Aerospace będące częścią klastra przemysłowego o wartości 10 mld juanów.

W ostatnim dziesięcioleciu strefę przekształcono z terenu rolniczego w nowe, silnie uprzemysłowione miasto oferujące godne warunki życia i miejsca pracy. Strefa, pełniąca funkcję istotnej siły napędowej wzrostu gospodarczego, jest najbardziej obiecującą strefą przemysłową w północnozachodniej części Chin.

Źródło: Administration Committee of Xianyang High-Tech Industrial Development Zone

Źródło informacji: PR Newswire

 

Źródło informacji: PR Newswire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.