Andersen Global nawiązuje współpracę z kancelarią w Montserrat

2022-08-16, 16:43 aktualizacja : 2022-08-16, 16:45

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)-- Andersen Global kontynuuje rozszerzanie swojej karaibskiej platformy dzięki przyłączeniu kancelarii współpracującej Guardian Business Group w Montserrat, co pozwoli na uzupełnienie dotychczasowej oferty usług prawnych w regionie o obsługę podatkową.

Guardian Business & Accounting Services, założona w 2014 roku, świadczy usługi z zakresu rachunkowości, księgowości, doradztwa inwestycyjnego, biznesowego, podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych. Prowadzona przez wspólnika zarządzającego Johna Skerritta kancelaria współpracuje z urzędem skarbowym, aby zapewnić lokalnym i regionalnym klientom zachowanie zgodności ze zmieniającymi się regulacjami obowiązującymi na rynku.

„Nasza kancelaria z zaangażowaniem działa na rzecz naszych klientów i jest dumna z budowania trwałych relacji opartych na profesjonalizmie, lojalności i przejrzystości - powiedział John Skerritt. - W miarę rozwoju rynku Montserrat współpraca z Andersen Global pozwoli naszej kancelarii na rozwój i dostarczanie zintegrowanych, najlepszych w swojej klasie rozwiązań zarówno na skalę lokalną, jak i międzynarodową”.

„W miarę wzrostu oczekiwań w regionie szeroka wiedza i doświadczenie Guardian Business & Accounting Services przyniesie bezpośrednie korzyści naszym klientom - powiedział prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen Mark Vorsatz. - Montserrat jest kolejnym głównym rynkiem w naszej strategii budowania dominującej działalności na Karaibach, a dołączenie zespołu Johna stawia nas na dobrej pozycji do dalszego wzrostu”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym odrębne prawnie i niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od czasu założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie skupia ponad 12 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 370 lokalizacjach.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20220816005105/en/.

Źródło: Andersen Global

KONTAKT:

Megan Tsuei

Andersen Global

tel. 415-764-2700

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.