360 stypendiów dla nastolatek z całego świata, wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju

2023-02-06, 12:01 aktualizacja : 2023-02-06, 12:03
 PR Newswire/AFS Intercultural Programs
PR Newswire/AFS Intercultural Programs

NOWY JORK, 4 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach programu AFS Global STEM Accelerators: wirtualnego programu wymiany stypendialnej w zakresie zrównoważonego rozwoju, nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz pozytywnego oddziaływania społecznego. Wnioski mogą składać nastolatki (w wieku 15-17,5 lat) z całego świata.

Program jest realizowany przez AFS Intercultural Programs, globalną sieć wymiany międzykulturowej o charakterze niedochodowym, posiadającą ponad 75-letnie doświadczenie w edukacji międzynarodowej. AFS otrzymała nagrodę „Excellence in Diversity” (Doskonałość w różnorodności) przyznaną przez organizację Diversity Abroad za rok 2022 oraz nagrodę „Inclusion in International Education” (EDIIE ‒ Zasada włączania w edukacji międzynarodowej) za udaną inaugurację programu Accelerators. 20% stypendiów zostanie przeznaczonych dla uchodźców i dziewcząt z populacji przesiedlonych z powodu wojny, przemocy lub klęski żywiołowej.

Program Accelerators jest częścią szerszej pięcioletniej inicjatywy stypendialnej, której celem jest dotarcie do 5 tysięcy młodych ludzi na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem celu, jakim jest wspieranie kobiet. Inicjatywa jest finansowana przez fundację bp, a program nauczania jest współtworzony przez AFS i Centrum Strategii Oddziaływania Społecznego Uniwersytetu Pensylwanii. AFS prowadzi działania zewnętrzne przy wsparciu międzynarodowej organizacji pozarządowej SPARK, która tworzy ścieżki rozwoju dla młodych ludzi, zwłaszcza kobiet i uchodźców, w obrębie niestabilnych społeczności na całym świecie. Program zapewnia również wsparcie internetowe i techniczne dla użytkowników znajdujących się w potrzebie.

Dotychczasowi stypendyści odzwierciedlają różnorodność, z myślą o której opracowano program: 20% to uchodźcy lub osoby przesiedlone, 82% to osoby rasy innej niż biała, 51% pochodzi z gospodarstw o niskich dochodach, a 10% jako pierwsze w rodzinie ukończy szkołę średnią.

Głosy stypendystów AFS wyrażają pragnienie, by tworzyć jaśniejszą przyszłość, w większym stopniu opartą na integracji.

„Pochodzę ze społeczeństwa opartego na tradycyjnym modelu, w którym dziewczynki nie mają nawet prawa chodzić do szkoły - mówi Harira, pochodząca z Afganistanu uczestniczka programu. - Udział w programie jest moim pierwszym krokiem do osiągnięcia celu, jakim jest zwiedzanie świata i wnoszenie realnego wkładu w zrównoważony rozwój społeczności” - dodaje.

Program Accelerators kończy się opracowaniem przez uczestników projektów i prezentacji dotyczących oddziaływania na społeczeństwo, które oferują potencjalne rozwiązania dla rzeczywistych wyzwań, z naciskiem na zrównoważony rozwój. Uczestnicy otrzymują certyfikat zaawansowanych kompetencji globalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact), przyznawany przez AFS i Uniwersytet Pensylwanii.

„To zawsze niezwykle ekscytujące widzieć silne zainteresowanie ze strony wspaniałych nastolatek z całego świata - mówi Kerry Dryburgh, specjalista ds. EVP (propozycja wartości pracownik), zasobów ludzkich i kultury w fundacji bp. - Dzięki swojemu zaangażowaniu na rzecz wprowadzania zmian i umiejętnościom, których się nauczą, staną się one przyszłymi kreatorami zmiany, liderami i innowatorami” - dodaje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2023 r., a pierwsza grupa rozpocznie zajęcia już 13 maja.

Dowiedz się więcej i złóż wniosek na: https://afs.org/global-stem/accelerators.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1995738/AFS_Intercultural_Programs_Accelerators.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg

Źródło: AFS Intercultural Programs

Źródło informacji: PR Newswire

Źródło informacji: PR Newswire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.