Andersen Global umacnia swoją pozycję w Szwajcarii

2023-02-07, 13:45 aktualizacja : 2023-02-07, 13:46

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)-- Andersen Global zwiększa swój zasięg w Szwajcarii dzięki zawarciu umowy o współpracy z Exactio, wzbogacając tym samym dotychczasową obecność organizacji w regionie o dodatkowe zdolności w zakresie globalnej mobilności.

Firma Exactio z siedzibą w Bazylei, którą kierują partnerzy zarządzający Per Melberg, Selim Bucher, Karin Verheijen i Alberto Perez, świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie globalnej mobilności na rzecz zarówno klientów korporacyjnych, jak i prywatnych. Zespół tworzący firmę posiada łącznie ponad 75 lat doświadczenia w działalności w szwajcarskim środowisku biznesowym i specjalizuje się w zapewnianiu zgodności z międzynarodowymi wymogami podatkowymi, płacowymi i dotyczącymi ubezpieczenia społecznego oraz wymogami w zakresie sprawozdawczości ciążącymi na pracodawcy.

„Nasza firma utrzymuje solidne relacje z klientami, dostarczając im istotne i innowacyjne rozwiązania spełniające ich potrzeby biznesowe – powiedziała Karin. – Ścisła współpraca z istniejącą firmą członkowską i współpracownikiem w Szwajcarii umożliwia nam zwiększenie zdolności i zapewnia okazję do rozwoju, ponieważ pragniemy świadczyć najlepsze w swojej klasie usługi na rzecz klientów zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na całym świecie”.

„Znajomość sektora globalnej mobilności, jaką wykazują Per, Karin i ich zespół, wpisuje się w nasze zobowiązanie do zapewniania klientom całościowych rozwiązań na całym świecie oraz zapowiada współpracę opartą na synergii z firmami członkowskimi i współpracownikami naszej organizacji – powiedział Mark Vorsatz, prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen. – Jest to wyraz naszego ciągłego dążenia do rozszerzania oferty o coraz więcej indywidualnych usług transgranicznych i zwiększania zdolności pod względem wspomagania przedsiębiorstw w tej dziedzinie. W najbliższej przyszłości zamierzamy powołać oficjalną strukturę ukierunkowaną na tę gamę usług”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych i prawnych z całego świata. Założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, stowarzyszenie Andersen Global skupia ponad 13 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 390 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005222/pl/ 

Źródło: Andersen Global

KONTAKT:
Megan Tsuei
Andersen Global
tel.: 415-764-2700

Źródło informacji: Business Wire

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.