Na naszych oczach powstaje polsko-ukraińska platforma budowania bezpieczeństwa gazowego

2023-03-17, 13:00
PAP/Kadr z filmu
PAP/Kadr z filmu
Stabilny i mierzony w miliardach m3 przepływ gazu pomiędzy magazynami na Ukrainie a terminalami na polskim wybrzeżu oraz gęsta sieć połączeń z innymi częściami Europy — to tworząca się właśnie rzeczywistość. Prezesi GAZ-SYSTEM S.A. oraz Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU) podpisali w Warszawie porozumienie zacieśniające ich wielowymiarową współpracę.

Obie spółki, odgrywające strategiczną rolę na polskim i ukraińskim rynku energetycznym, będą razem podejmować działania w celu synchronizacji systemów przesyłu gazu Polski i Ukrainy oraz zwiększenia mocy przesyłowej gazociągów. Partnerstwo obejmie również projekty tzw. zazielenienia gazu, czyli transportu zielonego wodoru i biometanu.

„Posiadamy uzupełniające się potencjały, które w perspektywie najbliższych lat pozwolą nie tylko Polsce i Ukrainie, ale również całej Europie Środkowo-Wschodniej uzyskać poczucie maksymalnego bezpieczeństwa energetycznego. Z naszej strony deklarujemy gotowość techniczną i inwestycyjną do szybkiej rozbudowy całej infrastruktury gazowej — zarówno sieci przesyłowej, jak i terminali na Bałtyku” – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Obecnie Polska może dostarczać na Ukrainę nawet 1,5 mld m3 gazu rocznie w ramach wsparcia operatorskiego w sytuacji wojny i dewastacji ukraińskiej infrastruktury krytycznej przez rosyjskiego agresora. Do lutego 2022 roku to bowiem Kijów był stroną przesyłającą ten surowiec do naszego kraju. Prezes GAZ-SYSTEM zadeklarował, że spółka dysponuje możliwościami zwiększenia wolumenu dostaw do 3 miliardów m3 jeszcze w tym roku. 

„Dzielimy się z naszymi ukraińskimi partnerami i przyjaciółmi korzyściami, jakie czerpiemy z uzyskania przez Polskę pełnej niezależności od surowców importowanych z Rosji. Obecna sytuacja to efekt wieloletniej i konsekwentnej polityki rządu oraz szeregu zrealizowanych inwestycji: gazoportu w Świnoujściu, Baltic Pipe czy będącego w realizacji pływającego terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (FSRU) w Gdańsku” – przypomniał Marcin Chludziński. 

Przedstawiciel ukraińskiego operatora ocenił, że podpisane porozumienie otwiera przed całym regionem niesamowite perspektywy rozwojowe. 

„Chcemy stać się ważnym elementem systemu europejskiego i połączyć olbrzymie magazyny gazu na Ukrainie z rynkami europejskimi. Posiadamy również odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą przesył gazu z polskich portów do krajów położonych na południu kontynentu” – zauważył Paweł Stańczak, p.o. prezesa GTSOU.

Współpraca obejmować ma również działania związane z pozyskiwaniem, transportowaniem oraz wykorzystywaniem tzw. paliw przyszłości, czyli m.in. biometanu i wodoru. Według szacunków sprzed wybuchu wojny Ukraina posiada w obu tych kategoriach olbrzymi potencjał, liczony na kolejno 9 i 7 miliardów m3 produkcji rocznie.   

„Gazy odnawialne stanowić będą istotny element transformacji energetycznej, dlatego wspólne inwestycje na tym polu wpisują się w założenia unijnej polityki klimatycznej. Wyprodukowany na Ukrainie biometan czy biowodór będzie mógł być przesyłany przez nasze sieci na inne rynki” – dodał Marcin Chludziński. 

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli przedstawiciele rządów obu państw.

„Rozmawiamy z Ukrainą, chcąc wspólnie planować i realizować największe inwestycje energetyczne. Liczę, że zawrzemy porozumienia wkrótce w innych obszarach, tak jak dzisiaj w sprawie gazu" - stwierdził Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Również Yulia Pidkomorna, wiceminister energii Ukrainy, potwierdziła zainteresowanie ukraińskiego przemysłu i biznesu szerokim dostępem do „okna na świat”, jakim dla całego naszego regionu jest dziś Morze Bałtyckie. 

„To porozumienie to jeden z ważnych kroków w stronę wyzwolenia się od rosyjskiego szantażu surowcowego. Wierzę, że zaowocuje to stworzeniem wspólnego hubu energetycznego, stanowiącego fundament przyszłego rozwoju i bezpieczeństwa obu naszych państw” – deklarowała ukraińska minister.   

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.