Co czeka portfele Polaków w 2023? Podzielone opinie uczestników Forum Suwerenności Monetarnej

2023-03-31, 09:59 aktualizacja : 2023-03-31, 10:03
Jakie są realne szanse na stabilizację inflacji? Czy, a jeśli tak to kiedy czeka nas obniżka stóp procentowych? Co z rynkiem kredytów hipotecznych oraz programem mieszkalnictwa? Na ile realne jest zastąpienie złotówki euro w przewidywalnej przyszłości? Jaki jest stosunek rządu do limitów płatności gotówkowych z jednej oraz obrotu bezgotówkowego z drugiej strony? Te i inne istotne z punktu widzenia przeciętnego obywatela kwestie były przedmiotem rozmów kuluarowych uczestników Forum Suwerenności Monetarnej zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Na obniżki stóp procentowych oraz znaczące zwiększenie liczby udzielanych kredytów hipotecznych nie ma co liczyć do końca roku. Rząd oraz instytucje finansowe państwa nie są przeciwnikami obrotu gotówkowego - przeciwnie: dostrzegają w nim jeden z ważniejszych elementów bezpieczeństwa monetarnego kraju. Zastąpienie złotówki walutą Unii Europejskiej jest wykluczone, przynajmniej w ciągu najbliższej dekady.

Podczas trzech paneli konferencji, która odbyła się 28.03.2023 w Warszawie, dyskutowano o kwestiach roli gotówki w stabilizacji obrotu gospodarczego, własnej waluty w aspekcie suwerenności narodowej oraz bezpieczeństwa monetarnego kraju na przykładzie sytuacji na Ukrainie. Wydarzenie zrealizowano we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Forum oficjalnie otworzył prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (PTG) Tomasz Janik, a w imieniu prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapińskiego list powitalny do uczestników odczytała Barbara Jaroszek - dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w NBP. W gronie panelistów znaleźli się m. in. członkowie Rady Polityki Pieniężnej (były i obecny) prof. Łukasz Hardt oraz prof. Ireneusz Dąbrowski, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek, jak również Rzecznik Biznesu Ukrainy Roman Waschuk. Przedsiębiorców reprezentowali Patryk Mazurkiewicz - prezes Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówkowej oraz Bartosz Berestecki - prezes firmy PayTel.

Głównym mówcą był sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, którego jednoznaczne „Tak” dla gotówki wybrzmiało naprawdę donośnie. I chociaż na konferencji dominowali zwolennicy pieniądza w postaci fizycznej oraz złotówki jako waluty krajowej, to głos orędowników obrotu bezgotówkowego oraz przystąpienia do strefy euro również był wyraźnie słyszalny. Wśród panelistów pojawiła się bowiem Pani Monika Grabowska z Fundacji Polska Bezgotówkowa, a uczestnicy dyskusji wyrażali często odmienne opinie w tych priorytetowych kwestiach.

Nie zabrakło tematów związanych z cyberbezpieczeństwem, kluczowej dla finansów, infrastruktury teleinformatycznej oraz spraw dotykających obrotu pieniężnego w czasie sytuacji nadzwyczajnych, jak ma to miejsce na Ukrainie podczas toczącej się obecnie wojny. Reprezentanci organizacji pozarządowych zwracali z kolei uwagę na brak alternatywy dla gotówki w wymiarze osobistym i humanitarnym. Nie tylko podczas konfliktu wewnętrznego lub międzypaństwowego, ale także w trakcie recesji gospodarczej czy kryzysu gotówka ma większe znaczenie niż trudniej dostępny pieniądz elektroniczny dla osób zagrożonych ubóstwem.

Najwięcej działo się jednak poza częścią oficjalną. Dziennikarze dopytywali przedstawicieli rządu, instytucji centralnych oraz sektora bankowego nie tylko o stanowiska w sprawach dyskutowanym podczas Forum, ale też starali się nakłonić ich do wypowiedzi „poza kamerą” o planach i prognozach w kontekście polityki gospodarczej i finansowej.

W kuluarach dość jednoznacznie wypowiadano się, że obniżek stóp procentowych do końca roku prawdopodobnie nie będzie. Nie ma też co liczyć na redukcję obostrzeń instytucjonalnych przekładających się na liczbę przyznawanych kredytów hipotecznych. Chociaż rząd pracuje nad tanimi kredytami mieszkaniowymi i wsparciem zwłaszcza młodych osób w nabyciu pierwszego własnego “m”, to szansa na wzrost sprzedaży mieszkań szczególnie na rynku pierwotnym do końca roku jest nikła. Tu jednym głosem mówią analitycy instytucji państwowych oraz prywatnych finansowych.

Obawiający się ograniczeń w obrocie gotówkowym mogą spać spokojnie. Rząd, Narodowy Bank Polski i inni decydenci centralni oficjalnie i w rzeczywistości są jego zwolennikami. Dotyczy to także zachowania (zamiast zmniejszania) limitów płatności w relacjach prywatnych i między przedsiębiorcami. Ze względu na wolność osobistą oraz bezpieczeństwo państwa gotówka musi pozostać.

Decydenci stawiali również jasno sprawę przystąpienia do strefy euro. Ze względu na trwający i rozwijający się kryzys, prognozy inflacyjne oraz różnice w poziomach rozwoju Polski i krajów starej Unii Europejskiej, nie ma mowy o rezygnacji ze złotówki i wprowadzeniu euro. Nic nie wskazuje na to, żeby w perspektywie najbliższych 10 lat miało się coś zmienić. Przekaz ten był poniekąd bezpośrednią odpowiedzią na otwarte pytanie postawione przez prezesa Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w przemówieniu otwierającym konferencję: czy Polska może czerpać korzyści ze wspólnej waluty.

Głos przedstawicieli rządu, centralnych instytucji finansowych oraz największych graczy sektora bankowego i firm zajmujących się obrotem gotówkowym współgrał z tym, który można było usłyszeć ze strony organizatora. W swoim oficjalnym komunikacie Polskie Towarzystwo Gospodarcze zaznacza, że „pieniądz gotówkowy jest powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym przyjmowanym w zamian za towary i usługi. Mimo coraz większej cyfryzacji w dziedzinie instrumentów płatniczych oraz korzystania z obrotu bezgotówkowego, wielu klientów wciąż preferuje gotówkę [...] Dlatego stoimy na stanowisku, że obrót gotówkowy pozwala zachować niezależność nie tylko od możliwych awarii systemów informatycznych i bankowych, ale także pozwala na autonomię bytową w wymiarze osobistym“.

Organizator Forum Suwerenności Monetarnej, czyli Polskie Towarzystwo Gospodarcze to działający od 2016 roku związek pracodawców. Określa się jako apolityczny oraz ukierunkowany na uwolnienie potencjału biznesowego oraz budowę patriotyzmu gospodarczego kraju. Organizacja propaguje tworzenie wspólnoty i prowadzenie odpowiedzialnego biznesu w oparciu o wartości, które mają być gwarancją osobistego i zawodowego sukcesu. Celem zasadniczym PTG jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Wśród patronów Forum Suwerenności Monetarnej znaleźli się m. in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości a także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki, a medialny dziennik “Rzeczpospolita”. Partnerem wydarzenia był PKO Bank Polski.

Zapis transmisji części oficjalnej: https://www.youtube.com/watch?v=Q9APkL8PVis 
Szczegółowa agenda oraz strona wydarzenia: https://fsm.iptg.pl 

Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.