Urząd Komisji Nadzoru Finansowego coraz aktywniej włącza się w dialog z rynkiem fintech

2020-10-21, 16:14 aktualizacja : 2020-10-21, 16:16
Rusza cykl webinariów SuperVision FinTech Talks, poświęconych rozwojowi sektora fintech. Spotkania realizowane będą przez Fundację FinTech Poland, której partnerem strategicznym jest Departament Innowacji Finansowych (FinTech) UKNF.

Organ nadzoru, uczestnicy rynku oraz dynamiczne rozmowy, dotyczące najbardziej aktualnych i strategicznych zagadnień z obszaru finansów i innowacji - to właśnie założenia SuperVision FinTech Talks - cyklu otwartych webinariów, mających na celu stymulację rozwoju sektora fintech poprzez otwarty dialog rynku i nadzoru. Tematy, poruszane w ramach projektu, skoncentrują się przede wszystkim na kwestiach regulacyjnych, technologicznych oraz biznesowych, dotyczących ekosystemu innowacji finansowych. Dzięki spotkaniom uczestnicy rynku będą mogli spojrzeć z nowej perspektywy na funkcjonowanie organu nadzoru oraz metodykę jego działań. UKNF zaprezentuje swoje stanowisko w kluczowych dla rozwoju sektora kwestiach - m.in. proponowanych rozwiązaniach, ułatwiających fintechom funkcjonowanie na rynku. Przeanalizuje również wyzwania, przed którymi stoi branża.

Webinaria będą przestrzenią do swobodnej wymiany myśli i doświadczeń obu stron oraz okazją do wspólnego omówienia potrzeb rynku.

„Widzimy w tym projekcie duży potencjał i chcemy w pełni go wykorzystać. Liczymy, że cykl webinariów SuperVision FinTech Talks pozwoli zbudować między Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i uczestnikami rynku atmosferę zaufania i wzajemnego zrozumienia. Uważamy również, że to znakomita okazja do podjęcia rozmów o przyszłości sektora oraz analizy, w jaki sposób mądrze wspierać rozwój branży” - komentuje Zbigniew Wiliński, dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych (Fintech) UKNF.

Inicjatorem projektu jest Fundacja Fintech Poland - think tank, działający na rzecz rozwoju sektora innowacyjnych usług finansowych w Polsce poprzez budowanie platformy dialogu między instytucjami finansowymi, startupami, firmami technologicznymi oraz sektorem publicznym - regulatorami i nadzorem.

„Wiemy, że rozmowy na temat sytuacji polskiego sektora fintech nie są łatwe. Przedsiębiorcy dostrzegają szereg barier i ograniczeń. Chcą mówić o tym, co blokuje ich rozwój, i wypracowywać sposoby niwelowania tych barier. Dlatego potrzebują otwartego dialogu - a KNF jest na te rozmowy otwarty, co bardzo nas cieszy” - mówi dr Paweł Widawski, prezes zarządu Fintech Poland.

W ramach cyklu powstanie 6 webinariów - każdy o innej tematyce. Wszystkie jednak będą koncentrować się na aktualnych zagadnieniach, którymi żyje rynek oraz tych o charakterze bardziej systemowym.

Program przewiduje wystąpienia ekspertów, prezentacje oraz - przede wszystkim - dyskusje.

Pierwszy webinar pojawi się w przestrzeni internetowej pod koniec października, na stronie SuperVision FinTech Talks. Dostęp do całego cyklu będzie nieograniczony i każda osoba, zainteresowana tematem, będzie mogła śledzić spotkania, by uzyskać solidną dawkę wiedzy na temat polskiego sektora fintech oraz kierunku, w jakim zmierza.

KONTAKT:

Zuzanna Piotrowska

FinTech Poland

e-mail: zpiotrowska@fintechpoland.com

tel. +48 790402361

Źródło informacji: FinTech Poland