Skarb znajduje się bliżej, niż myślisz

2020-10-21, 16:56 aktualizacja : 2020-10-21, 17:19
Narodowe Centrum Kultury/ „Odkryj swój skarb”
Narodowe Centrum Kultury/ „Odkryj swój skarb”
„Odkryj Swój Skarb 2020” to już II edycja konkursu Narodowego Centrum Kultury na najciekawsze projekty edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i wzmacnianiem lokalnych więzi społecznych. Konkurs skierowany jest do osób działających lokalnie, podejmujących inicjatywy na rzecz małych miejscowości, wzmacniających tożsamość małych ojczyzn i zachęcających innych do „odkrywania skarbów”.

Termin zgłoszeń to: 05.11.2020 r.

Autorzy najlepszych przedsięwzięć otrzymają nagrody finansowe i wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. Pula nagród wynosi 20000 zł!

„Narodowe Centrum Kultury niezmiennie angażuje się w działania edukacyjno-animacyjne mające na celu wzmocnienie poczucia lokalnej wspólnotowości. W ubiegłym roku na pierwszą edycję konkursu wpłynęło ponad 200 bardzo interesujących  zgłoszeń. Pozytywny odzew przekonał nas do kontynuowania tego wartościowego projektu. W lokalnych społecznościach realizowane są ciekawe i budujące inicjatywy, ujawniają się fantastyczni liderzy, którzy wyzwalają społeczno-kulturowe potencjały. Działania, o których mowa, integrują mieszkańców, wzmacniają więzi społeczne, dlatego warto je wspierać i upowszechniać” - mówi prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Jakie projekty i działania można zgłaszać?

Te dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z niematerialnym dziedzictwem kultury, niematerialnym dziedzictwem związanym z kulturą mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, materialnym dziedzictwem kultury stworzonym przez człowieka, dziedzictwem przyrodniczym, edukacją w kwestii odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo. Projekty mogą mieć różnorodną formę, jednak szczególnie istotny jest w nich nacisk na aspekt edukacyjny i włączający.

Działania powinny być zrealizowane w czasie trzech lat poprzedzających pandemię koronawirusa, tj. w okresie od dnia 15 marca 2017 do 15 marca 2020 roku.

Wnioski oceniane będą w dwóch kategoriach:

1) osób fizycznych i grup nieformalnych;

2) osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
 
W 2019 roku odbyła się I edycja konkursu, na którą wpłynęły łącznie 203 zgłoszenia lokalnych działań ze wszystkich województw. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z miejscowości do 5 tys. mieszkańców.

Więcej informacji na stronie: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/edycja-2020

KONTAKT:

Dział Edukacji Kulturalnej NCK

Maksymilian Olenderek

tel. 22 21 00 158

e-mail: molenderek@nck.pl

-

Weronika Warzocha

tel. 22 21 00 145

e-mail: wwarzocha@nck.pl

Źródło informacji: Narodowe Centrum Kultury