Andersen Global zaczyna ekspansję w Albanii

2020-10-28, 15:57 aktualizacja : 2020-10-28, 15:59

SAN FRANCISCO – (BUSINESS WIRE) – Andersen Global kontynuuje realizację strategii ekspansji w regionie Europy poprzez włączenie do swojej sieci albańskiej kancelarii.

KALO & ASSOCIATES została założona w 1994 r. przez wspólnika zarządzającego Perparima Kalo i obecnie jest jedną z czołowych kancelarii w Albanii. Dzięki zespołowi ośmiu wspólników i 30 specjalistów dysponuje ona udokumentowanymi kompetencjami w dziedzinie prawa bankowego, finansowego, korporacyjnego, sporach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa handlowego, jak również prawa pracy, podatkowego czy przepisach dotyczących infrastruktury, prawa własności intelektualnej i nieruchomości. Poza udziałem w dużych projektach i współpracą z dużymi inwestorami i międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym spółkami notowanymi w rankingu „Fortune 500”, kancelaria uczestniczyła w procesie tworzenia współczesnych przepisów i ram regulacyjnych prawa handlowego w zakresie transakcji zabezpieczonych, leasingu finansowego, funduszy emerytalnych, funduszy zbiorowego inwestowania, telekomunikacji, koncesji, energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Firma zajmuje wysoką pozycję w rankingach „IFLR1000”, „Chambers” i „Legal 500”.

„Wraz z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w otoczeniu prawnym i rozwojem działalności naszym klientom zależy na współpracy z kancelarią, która posiada umiejętności i wiedzę niezbędne do sprostania ich ewoluującym potrzebom - powiedział Perparim. - Współpraca z Andersen Global pozwoli nam poszerzyć możliwości wsparcia rozwoju naszych klientów poprzez efektywne usługi ponad granicami”.

Mark Vorsatz, prezes Andersen Global i CEO Andersen, dodał: „Dzięki realizowanej strategii ekspansji nasza organizacja dynamicznie rozwija niezwykle mocną sieć współpracy na całym świecie, w skład której wchodzą kancelarie wyznaczające standardy usług prawnych na swoich rynkach. Preparim i jego zespół nie stanowią wyjątku - kancelaria ta może poszczycić się najwyższymi standardami profesjonalizmu i zaangażowaniem na rzecz efektywnego zarządzania. Ich synergistyczna oferta wzbogaca regionalny rynek i wpisuje się w naszą globalną strategię”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem prawnie odrębnych, niezależnych kancelarii członkowskich prowadzonych przez specjalistów podatkowych i prawników na całym świecie. Od czasu jego założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie skupia ponad 6 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w przeszło 210 miejscach.
 
Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201028005405/en/

Źródło: Andersen Global

KONTAKT:

Megan Tsuei

Andersen Global

tel. 415-764-2700

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.