Andersen Global rozwija swoją działalność w RPA

2021-01-26, 16:36 aktualizacja : 2021-02-02, 16:33

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)-- Andersen Global zwiększa swoją obecność w RPA o kolejne dziewięć miast (Centurion, Bloemfontein, Cape Town, Durban, Kimberley, Nelspruit, Polokwane, Port Elizabeth i Rustenburg) dzięki umowie o współpracy zawartej z kancelarią SAB&T Business Consulting (SAB&T) świadczącą kompleksowe usługi w zakresie doradztwa księgowego i podatkowego.

Założona w roku 1994 kancelaria SAB&T obsługuje osoby fizyczne, MŚP i międzynarodowe koncerny działające w różnych branżach, w tym m.in. rolnictwie, szkolnictwie, rozrywce, branży turystycznej, produkcyjnej, detalicznej i technologicznej.

„Nasza kancelaria zbudowała silne relacje ze swoimi klientami, oferując najlepsze w swojej klasie rozwiązania i utrzymując najwyższe standardy profesjonalizmu i specjalistycznej wiedzy od momentu narodzin demokracji w RPA w roku 1994 – powiedział dyrektor ds. operacyjnych Fazel Sulaman. - Naszym celem jest pozostanie czołową kancelarią dzięki dalszemu spełnianiu i wyprzedzaniu oczekiwań klientów. Cieszymy się z perspektywy współpracy z kancelariami członkowskimi i współpracującymi Andersen Global na szczeblu regionalnym i globalnym”.

„Innowacyjne podejście do działalności oraz nastawienie na klienta cechujące SAB&T jest spójne z wizją i kulturą panującą w naszej organizacji – powiedział Mark Vorsatz, przewodniczący i dyrektor generalny Andersen Global. - Fazel i jego zespół to doświadczeni specjaliści dysponujący rozległą wiedzą odnośnie specyfiki rynku miejscowego i międzynarodowego. Nowo nawiązana współpraca wzmacnia naszą pozycję na rynku afrykańskim i wpisuje się w dalsze plany rozwoju działalności i zasobów regionalnych w perspektywie najbliższego roku”.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające odrębne pod względem prawnym, niezależne kancelarie członkowskie zatrudniające specjalistów podatkowych i prawników z całego świata. Utworzona w 2013 roku przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, Andersen Global skupia obecnie ponad 6 tys. specjalistów z całego świata, a dzięki swoim kancelariom członkowskim i współpracującym jest obecne w ponad 241 miejscach na świecie.

Wersja źródłowa komunikatu w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210126005363/en/

Źródło: Andersen Global

KONTAKT:

Megan Tsuei

Andersen Global

tel. 415-764-2700

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Za materiał zlecony, opublikowany w podkategorii PAP MediaRoom, odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”.