Shanghai Electric udostępnia raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu za rok 2020

2021-05-04, 15:19

SZANGHAJ, 4 maja, 2021 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), wiodący na świecie producent i dostawca urządzeń służących do wytwarzania energii i wyposażenia przemysłowego, opublikował swój raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu za rok 2020 („raport”). Raport ten, będący dwunastym raportem dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu i piątym na temat środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego Shanghai Electric, szczegółowo przedstawia dane ujawnione przez centralę spółki, instytucje wewnętrzne, oddziały, przedsiębiorstwa całkowicie zależne i holdingi.

Raport prezentuje działania grupy na rzecz ładu korporacyjnego i wydajności produktowej, ze szczególnym uwzględnieniem ratingu MSCI Environmental, Social, and Corporate Governance (obejmującego kwestie środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym) oraz wskaźnika zrównoważonego rozwoju spółek ‒ Hang Seng Corporate Sustainability Index. Dokument zwraca uwagę na dotychczasowe wybitne osiągnięcia spółki w dziedzinie inteligentnej energii, inteligentnej produkcji przemysłowej i koncepcji inteligentnych miast, a także na jej dążenie do przekształcenia kluczowych obszarów działalności poprzez wykorzystanie innowacyjnych i inteligentnych technologii. W raporcie przedstawiono również najważniejsze inicjatywy podejmowane przez Shanghai Electric w walce z COVID-19.

„Rok 2020 przyniósł szereg trudności rozwojowych, szczególnie w świetle ogromnego wpływu trwającej pandemii. W obliczu tych wyzwań Shanghai Electric pozostaje oddana swojej misji, którą jest promowanie ekologicznych, inteligentnych, kompleksowych i wzajemnie uzupełniających się rozwiązań. Będąc wiodącym producentem urządzeń energetycznych na świecie, wciąż poszukujemy nowych sposobów na spełnienie naszych zobowiązań wobec udziałowców, klientów, partnerów, pracowników, środowiska i ogółu społeczeństwa” ‒ powiedział Zheng Jianhua, prezes zarządu i dyrektor generalny Shanghai Electric Group.

Ład korporacyjny: kompleksowy system zarządzania kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz związanymi z ładem korporacyjnym, który uwzględnia zrównoważony rozwój w długoterminowych celach strategicznych Shanghai Electric

Shanghai Electric ustanowiła specjalną strukturę zarządzania strategiami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym, aby zagwarantować, że zrównoważony rozwój jest wpisany w plan działań grupy. Struktura spółki obejmuje zarząd, komitet zarządzający ds. kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, w tym grupy ekspertów ds. powyższych obszarów oraz grupę zadaniową, w skład której wchodzi zarząd i trzy podgrupy.

Rozwój produktu: połączenie inteligencji i innowacji

Opierając się na przewadze w branży produkcji sprzętu, Shanghai Electric dokłada wszelkich starań, aby zbudować „ekosystem trójkąta przemysłowego” składający się z inteligentnego sprzętu, przemysłowego internetu i zaawansowanych łańcuchów dostaw. W strukturach wewnętrznych przedsiębiorstwo wykorzystało transformację cyfrową do wsparcia rozwoju inteligentnej produkcji, energii i transportu, natomiast zewnętrzne programy wspierają rozwój wszechstronnego i wielowymiarowego, technologicznie zaawansowanego miasta.

Pod względem innowacyjności, spółka skoncentrowała się na uprzemysłowieniu wysokich technologii i strategicznych branżach wschodzących. Firma nadal wspierała badania technologiczne i rozwój produktów w kluczowych obszarach, a także aktywnie badała i promowała nowe gałęzie przemysłu i rozwiązania. W okresie sprawozdawczym Shanghai Electric przeznaczyła 4,75 mld RMB na badania i rozwój, co stanowiło wzrost o 8,55% w stosunku do roku poprzedniego i odpowiadało za 3,47% całkowitego rocznego dochodu operacyjnego.

Odpowiedzialność za środowisko: oszczędność energii, zwiększanie wydajności i ograniczanie emisji

Z biegiem lat Shanghai Electric ugruntowała swoje przekonanie, że ochrona środowiska jest fundamentem zrównoważonego rozwoju, w związku z czym firma uwzględnia kwestie środowiskowe w każdym ogniwie swojego łańcucha przemysłowego. Raport potwierdza, że Shanghai Electric nieustannie poszukuje przyjaznych środowisku modeli operacyjnych w zakresie ekologicznego zarządzania, oszczędzania energii, zwiększania wydajności i redukcji emisji.

Przedsiębiorstwo intensywnie promuje rozwój wysokowydajnych projektów energooszczędnych, w tym: stację magazynowania energii Shanghai Electric Golmud Meiman Minhang 32MW/64 MWh; pierwszą na świecie nadkrytyczną turbinę parową o mocy 1000 MW, która pozwala zaoszczędzić ponad 200 000 ton standardowego węgla rocznie; oraz bloki 5 i 6 (2×1240 MW) w projekcie drugiej fazy elektrowni Guangdong Huaxia Yangxi, w którym zużycie ciepła przez blok 5 zostało już zredukowane o 1,65% w warunkach pracy ciągłej.

Shanghai Electric zamknęła również procedurę składania wniosków i uzyskiwania pozwoleń na odprowadzanie zanieczyszczeń dla 107 firm, wykorzystując te pozwolenia do wzmocnienia zgodności z przepisami, a także nawiązała współpracę z departamentami rządowymi w celu wdrożenia ekologicznych audytów produkcyjnych w sześciu przedsiębiorstwach. W 2020 r. grupa przeprowadziła gruntowne badania emisji w 86 przedsiębiorstwach produkcyjnych, sześciu zakładach przemysłowych i pięciu placówkach, na podstawie których zaproponowano szereg możliwości i wytycznych dotyczących usprawnień.

Odpowiedzialność społeczna: wsparcie podczas pandemii koronawirusa

W następstwie pandemii doszło do szeregu krytycznych sytuacji zarówno poza Shanghai Electric, jak i wewnątrz firmy, co wzmocniło jej determinację w walce z COVID-19.

W Pakistanie, gdzie Spółka niedawno sfinalizowała projekt budowy elektrowni Thar Coal Block-1 o mocy 2x660 MW, firma Thar Coal Block-1 Power Generation, w imieniu Grupy, przekazała zasoby energetyczne dla pakistańskiego wojska. Firma przekazała również 6 milionów rupii na potrzeby realizacji inwestycji i wysłała do Pakistanu dodatkowych pracowników, aby przyspieszyć postęp prac.

Shanghai Electric z własnej inicjatywy zmobilizowała również swoich przedstawicieli partii i struktur organizacyjnych do przekazania 8,8 mln RMB na rzecz walki z pandemią. Jednocześnie spółka przekazała ponad 300 maszyn do produkcji masek, które rozlokowano na terenie całego kraju, a także przyspieszyła rozwój zautomatyzowanych linii do ich produkcji – z czego ponad 621 zostało wysłanych na obszar całego kraju – a także przekazała ponad 100 tys. masek i środków ochrony osobistej partnerom zagranicznym.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

Źródło: Shanghai Electric

Źródło informacji: PR Newswire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.