COVID-19 jest przyczyną 6,9 miliona zgonów na całym świecie, ponad dwukrotnie więcej, niż wynika z oficjalnych raportów

2021-05-07, 14:54 aktualizacja : 2021-05-07, 14:58
PR Newswire/Institute for Health Metrics and Evaluation
PR Newswire/Institute for Health Metrics and Evaluation
Nowa analiza IHME ujawnia prawdziwy wymiar pandemii.

SEATTLE, 6 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- Według nowej analizy działającego przy Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego Instytutu Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IHME) COVID-19 jest przyczyną około 6,9 miliona zgonów na całym świecie, ponad dwukrotnie więcej, niż wynika z oficjalnych danych. IHME wykazał, że w niemal każdym z państw liczba zgonów spowodowanych COVID-19 jest znacznie niedoszacowana. Uaktualniona analiza pokazuje, że do chwili obecnej w Stanach Zjednoczonych zmarło na COVID-19 więcej osób niż w jakimkolwiek innym państwie, a łączna liczba zgonów przekracza 905 000. Uwzględniając podział na regiony, największą liczbą zgonów dotknięte zostały Ameryka Łacińska i Karaiby, Europa Środkowa i Wschodnia oraz Azja Środkowa. Podana liczba uwzględnia wyłącznie zgony spowodowane bezpośrednio zakażeniem SARS-CoV-2, nie uwzględnia natomiast zgonów spowodowanych zakłóceniem w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej i społecznej.

„Bez względu na to, jak zatrważający obraz pandemii COVID-19 się prezentuje, przedmiotowa analiza dowodzi, że jej prawdziwy wymiar jest o wiele gorszy – powiedział dyrektor IHME, dr Chris Murray. - Poznanie prawdziwych statystyk dotyczących zgonów z powodu COVID-19 pozwala nam nie tylko na oszacowanie rzeczywistego zasięgu globalnego kryzysu, ale dla decydentów jest również źródłem istotnych informacji, które pomagają im w tworzeniu planów działania i naprawczych”.

20 państw z najwyższą łączną liczbą zgonów z powodu COVID-19, marzec 2020 – maj 2021

20 państw z najwyższą łączną liczbą zgonów z powodu COVID-19, marzec 2020 – maj 2021

Wiele zgonów spowodowanych COVID-19 nie jest zgłaszanych, ponieważ w raportach z poszczególnych państw ujmuje się wyłącznie zgony mające miejsce w szpitalu lub wśród pacjentów z potwierdzonym zakażeniem. W wielu miejscach problem ten jest jeszcze spotęgowany przez niewydolne systemy zgłaszania problemów zdrowotnych i słaby dostęp do opieki zdrowotnej.

Analiza przeprowadzona przez IHME wykazała, że najwyższą liczbę niezgłoszonych zgonów odnotowuje się w państwach, w których pandemia sieje obecnie największe spustoszenie. Z drugiej strony, w pewnych państwach, w których odnotowuje się mniejsze zagrożenie pandemiczne, zaobserwowano duży wzrost współczynnika umieralności po uwzględnieniu zgonów niezgłoszonych. Przedmiotowa analiza pokazuje, że ryzyko większego zasięgu epidemii może być wyższe, niż pierwotnie sądzono.

„Wiele państw dołożyło nadzwyczajnych wysiłków, aby dokonać pomiarów zasięgu pandemii, ale nasza analiza pokazuje, jak trudno jest rzetelnie śledzić tę nową i szybko rozprzestrzeniającą się chorobę – powiedział Murray. - Mamy nadzieję, że opublikowany dziś raport zachęci rządy do ustalenia i wyeliminowania luk w sporządzanych przez nie sprawozdaniach dotyczących współczynnika umieralności z powodu COVID-19, dzięki czemu będą mogły lepiej rozdysponowywać zasoby przeznaczone na walkę z pandemią”. Idąc dalej, opracowane przez IHME modelowanie COVID-19 prognozujące prawdopodobny przebieg pandemii w nadchodzących miesiącach będzie oparte na szacunkach łącznej liczby zgonów z powodu COVID-19. Proponowany przez IHME algorytm modelowania jest uaktualniany co tydzień i można się z nim zapoznać na stronie covid19.healthdata.org.

Metodologia

Przyjęte szacunki opierają się na metodologii pomiaru globalnego obciążenia chorobami, którą IHME posługuje się już od wielu lat. Łączny koszt chorób w przeliczeniu na istnienia ludzkie mierzy się od 1990 r. za pomocą badania globalnego obciążenia chorobami.

IHME oszacowało łączną liczbę zgonów związanych z COVID-19 poprzez porównanie prognozowanej liczby zgonów ze wszystkich przyczyn w oparciu o trendy przedpandemiczne z rzeczywistą liczbą zgonów ze wszystkich przyczyn odnotowanych w okresie pandemii. Następnie, uzyskaną liczbę nadmiernej śmiertelności skorygowano przez wyeliminowanie zgonów nie powiązanych bezpośrednio z pandemią (na przykład, wśród osób cierpiących na choroby inne niż COVID i niezgłaszające się do placówek opieki zdrowotnej), a także zgony, których uniknięto dzięki pandemii (na przykład mniejsza liczba zgonów w wypadkach drogowych dzięki mniejszemu natężeniu ruchu drogowego). Uzyskane i skorygowane szacunki uwzględniają wyłącznie zgony związane bezpośrednio z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 skutkującym zachorowaniem na COVID-19. Szczegółowe omówienie metodologii udostępniono na stronie internetowej IHME.

Instytut Metryki i Oceny Zdrowia

Instytut Metryki i Oceny Zdrowia (ang. Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) to niezależny instytut prowadzący badania w dziedzinie zdrowia na świecie, działający przy Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który dostarcza rygorystycznych i porównywalnych pomiarów najistotniejszych kwestii zdrowotnych na świecie i dokonuje oceny strategii ich eliminowania. IHME wyznaje zasadę przejrzystości i zapewnia szeroki dostęp do informacji, dzięki czemu decydenci zyskują dowody potrzebne do podejmowania uzasadnionych decyzji w kwestii przydziału zasobów na rzecz poprawy zdrowia ludności.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg

Źródło: Institute for Health Metrics and Evaluation

KONTAKT:

e-mail: media@healthdata.org

Źródło informacji: PR Newswire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne