Andersen Global rozszerza swój zasięg na terytorium Lichtensteinu i Szwajcarii

2021-05-18, 16:38 aktualizacja : 2021-05-18, 16:40

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)-- Andersen Global poszerza swoją ofertę prawną na terytorium Lichtensteinu i Szwajcarii dzięki zawarciu umowy o współpracy z NSF, wzmacniając swoją platformę w ramach dalszej ekspansji w regionie.

Kancelaria NSF posiada biura w Vaduz i Zurychu oraz składa się z pięciu partnerów i 40 specjalistów, świadcząc usługi na rzecz osób prywatnych i międzynarodowych korporacji. Oferta świadczącej kompleksowe usługi kancelarii z Lichtensteinu obejmuje prowadzenie kwestii prawnych, zarządzanie funduszami i aktywami oraz kompetencje w dziedzinie prawa bankowego i rynków kapitałowych, podatkowego, przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, arbitrażu i rozwiązywania sporów, umowy oraz prawo administracyjne i konstytucjonalne. Szwajcarski oddział prowadzi także niezależną kancelarię i oferuje usługi w różnych dziedzinach prawa gospodarczego, w tym m.in. prawa karnego gospodarczego, prawa przedsiębiorstw/fuzji i przejęć, planowania dziedziczenia, prawa spadkowego, sporów sądowych, restrukturyzacji, windykacji i niewypłacalności, zatrudnienia, rynków finansowych oraz umów handlowych.

„Od ponad 30 lat nasze rozległe doświadczenie i wiedza pozwalają nam świadczyć najlepsze w swojej klasie usługi – powiedział partner zarządzający Heinz Frommelt. - Nowo nawiązana współpraca stanowi kolejny krok w rozwoju naszej kancelarii i wzmacnia naszą zdolność w zakresie wychodzenia naprzeciw potrzebom klientów bez względu na granice państwowe”.

Partner zarządzający Peter Nägele dodał: „Posiadamy w głównej mierze międzynarodowych klientów. Możliwość świadczenia kompleksowych, zintegrowanych usług dzięki naszej współpracy z Andersen Global stanowić będzie zatem solidny fundament dla naszych działań na rzecz stworzenia w regionie bardziej konkurencyjnej platformy dla naszej kancelarii”.

„Nastawione na klienta podejście do działalności cechujące NSF jest spójne z wizją i kulturą panującą w naszej organizacji – powiedział Mark Vorsatz, przewodniczący i dyrektor generalny Andersen Global. - Jest to jedna z największych niezależnych i postępowych kancelarii, posiadająca fachową wiedzę lokalną i międzynarodową, która wyznacza standardy usług prawnych na swoim rynku. Nowo nawiązana współpraca wpisuje się w ogólną strategię rozwojową naszej organizacji, w ramach której dalej wzmacniamy swoje siły w regionie i oferujemy klientom kompleksowy pakiet globalnych usług poprzez nasze kancelarie członkowskie i współpracujące”.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające odrębne pod względem prawnym, niezależne kancelarie członkowskie zatrudniające specjalistów podatkowych i prawników z całego świata. Utworzona w 2013 roku przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, Andersen Global skupia obecnie ponad 7 tys. specjalistów z całego świata, a dzięki swoim kancelariom członkowskim i współpracującym jest obecne w ponad 266 miejscach na świecie.

Wersja źródłowa komunikatu w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210518005395/en/

Źródło: Andersen Global

KONTAKT:

Megan Tsuei

Andersen Global

tel. 415-764-2700

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne