Mary Kay Inc. realizuje działania na rzecz wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet i równouprawnienia poprzez szereg przełomowych zobowiązań i partnerstw na całym świecie

2021-07-21, 08:57 aktualizacja : 2021-07-21, 09:02
Business Wire/Mary Kay Inc.
Business Wire/Mary Kay Inc.

DALLAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Mary Kay Inc. - globalny orędownik w zakresie równouprawnienia kobiet i przedsiębiorczości - zwiększyła swoje zaangażowanie w promowanie parytetu płci poprzez opublikowanie dokumentu wyrażającego zadowolenie ze Strategii Komisji Europejskiej na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 oraz poprzez dołączenie do Globalnych Koalicji Działań (Global Action Coalitions) Forum na rzecz równości płci (Generation Equality Forum).

Niniejszy komunikat prasowy zawiera multimedia. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210720005347/en/.

Stanowisko, które jest dostępne tutaj, jest odzwierciedleniem strategii Unii Europejskiej w zakresie równości płci. Według Unii Europejskiej: „Strategia ta przestawia cele polityczne i działania mające na celu osiągnięcie do 2025 r. znacznych postępów na rzecz równości płci w Europie. Celem jest Unia, w której wszystkie kobiety i dziewczęta oraz wszyscy mężczyźni i chłopcy, w całej ich różnorodności mogą swobodnie podążać wybraną ścieżką życia, mają równe szanse rozwoju i mogą w równym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym i być przywódcami naszego europejskiego społeczeństwa”.

„Dyskryminujące prawo, uprzedzenia i stereotypy dotyczące płci, przemoc wobec kobiet i dziewcząt - to wszystko są problemy globalne i muszą być rozwiązywane we współpracy z sektorem publicznym i prywatnym oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie - powiedziała Julia Simon, dyrektor ds. prawnych i różnorodności (Chief Legal & Diversity Officer) w Mary Kay. - Osiągnięcie równości płci ma kluczowe znaczenie dla przetrwania planety i odbudowy bardziej zrównoważonych i dobrze prosperujących gospodarek i społeczeństw”.

W tym miesiącu Mary Kay dołączyła również do programu „Drivers of change” (Inicjatorzy zmian) na Generation Equality Forum w Paryżu, we Francji (30 czerwca - 2 lipca). 26 lat po Deklaracji Pekińskiej, Generation Equality Forum, zwołane przez ONZ Kobiety i współprowadzone przez rządy Meksyku i Francji, było „najbardziej krytycznym momentem dla tego pokolenia, aby zainwestować w równość płci i przyspieszyć tempo działań na rzecz bezpieczeństwa kobiet, ich przywództwa i możliwości ekonomicznych [1]”.

Julia Simon wzięła udział w panelu zatytułowanym „Building a Transformative Strategy for Gender-Responsive Procurement” (Tworzenie strategii zmian w zakresie przetargów uwzględniających problematykę równouprawnienia płci), którego celem było zwrócenie uwagi na kwestię nieproporcjonalnie złożonych i wzajemnie powiązanych barier dla przedsiębiorczości kobiet oraz promowanie zamówień publicznych uwzględniających problematykę równouprawnienia płci (GRP). W skali globalnej 1 na 3 przedsiębiorstwa należy do kobiet [2], jednak kobiety otrzymują zaledwie 1% środków przeznaczanych na zamówienia publiczne przez rządy i duże korporacje [3]. Prelegenci podzielili się spostrzeżeniami i konkretnymi radami popartymi własnymi doświadczeniami odnośnie wdrażania strategii GRP.

Na paryskim forum Mary Kay dołączyła również do czterech Koalicji Działań (Action Coalitions) Generation Equality poprzez zaangażowanie polityczne, programowe i rzecznicze: „Sprawiedliwość i prawa ekonomiczne”; „Feministyczne działania na rzecz sprawiedliwości klimatyczne”j; „Przemoc ze względu na płeć” oraz „Innowacje i technologie”. 50 tys. osób wzięło wirtualnie udział w forum, które zgromadziło tysiąc osób podejmujących zobowiązania, odnotowało 40 miliardów dolarów inwestycji na rzecz równości płci w ramach realizacji 5-letniego planu działania na rzecz równości w 6 obszarach działania.

Wymienione działania są najnowszymi z szeregu działań Mary Kay wspierających ekonomiczną aktywizację kobiet i równość płci na spotkaniach wysokiego szczebla na całym świecie wraz z partnerami ONZ i lokalnymi partnerami strategicznymi.

· 16 marca 2021 roku Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay, dołączyła do spotkania UN Global Compact Target Gender Equality (Cel: równość płci), aby omówić, w jaki sposób Mary Kay wzmacnia pozycję kobiet-przedsiębiorców w blisko 40 krajach. Gibbins zwróciła uwagę na dane opublikowane niedawno przez Bank Światowy[4] , z których wynika, że kobiety na całym świecie mają średnio trzy czwarte praw przysługujących mężczyznom. Wezwała firmy do zajęcia stanowiska wobec dyskryminacji prawnej i opowiedzenia się za reformami mającymi na celu zniwelowanie różnic, tak aby kobiety mogły w pełni wykorzystać swój potencjał. W wydarzeniu wzięło udział ponad 5 tys. osób z sektora biznesowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, państw członkowskich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z ponad 100 krajów, przy czym 75% uczestników reprezentowało sektor prywatny.

· 24 marca 2021 roku przy okazji posiedzenia Komisji Statusu Kobiet (CSW65), Gibbins wzięła udział w panelu prowadzonym przez Women's Empowerment Accelerator (WEA) zatytułowanym „Women Leading Economic Recovery Through Entrepreneurship” („Kobiety na czele odbudowy gospodarczej poprzez przedsiębiorczość”), gdzie podkreśliła potrzebę partnerstwa sektora publicznego i prywatnego mającego na celu pomoc w kształtowaniu ekosystemu sprzyjającego kobietom-przedsiębiorcom. Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Accelerator), zainicjowany przez Mary Kay we współpracy z pięcioma agencjami ONZ, został przedstawiony jako przykład wyjątkowego wpływu współdziałania wielu partnerów na przyspieszenie zmian.

· W dniach 26 marca - 4 kwietnia, Edita Szabóová, dyrektor generalna Mary Kay na terytorium Czech i Słowacji, wygłosiła przemówienie na konferencji Equal Pay Day (Dzień równej płacy), w którym podkreśliła znaczenie „kobiet wspierających kobiety” i zwróciła uwagę na działania Mary Kay w zakresie wspierania kobiet-przedsiębiorców poprzez szkolenia, przywództwo i mentoring. „Kiedy kobiety spotykają się razem, możemy osiągnąć niezwykłe rzeczy dla dobra kobiet i całej ludzkości. Ponieważ wiemy, że jeśli pomożemy jednej, pomożemy wszystkim. U podstaw działalności Mary Kay leży rozwój i szkolenie przedsiębiorców, którzy z kolei budują swoje własne firmy i tworzą własne historie oraz dziedzictwo dla swoich córek” - powiedziała Szabóová.

· W dniach 15-16 czerwca 2021 roku, podczas Szczytu Liderów UN Global Compact, Gibbins przemawiała na konferencji „Women In Sustainability: Innovating In A Man's World” (Kobiety w zrównoważonym rozwoju - innowacje w świecie zdominowanym przez mężczyzn) podczas sesji na scenie głównej, opowiadając się za kobietami-przedsiębiorcami jako wzorami potrzebnymi dla gospodarki i społeczeństwa. Podkreśliła również kluczową misję Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet zainicjowanego przez Mary Kay wraz z pięcioma partnerami z agencji ONZ: ONZ Kobiety, UN Global Compact, Międzynarodowym Centrum Handlu (ICT), Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) oraz Programem ONZ ds. rozwoju. Akcelerator zobowiązał się do wyedukowania i wzmocnienia pozycji 5 milionów kobiet-przedsiębiorców w ciągu najbliższych 10 lat. „Przedsiębiorczość kobiet odegra kluczową rolę w udanym powrocie do zdrowia po pandemii. Dlatego też misja Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet jest tak aktualna. I właśnie dlatego kobiety-przedsiębiorcy potrzebują tak dużego programu” - powiedziała Gibbins. Na dorocznym szczycie zebrało się praktycznie ponad 25 tys. liderów biznesu, władz krajowych, ONZ i społeczeństwa obywatelskiego, aby podsumować stan postępów i podjąć wspólne działania w celu złagodzenia kryzysu klimatycznego, globalnej pandemii, różnic ekonomicznych i nierówności społecznych.

· 6 lipca w Jekaterynburgu Mary Kay wzięła udział w Międzynarodowych Targach Przemysłowych INNOPROM-2021, głównej platformie przemysłowej, handlowej i eksportowej w Rosji. Występując gościnnie w panelu prowadzonym przez ONZ Kobiety zatytułowanym „UN Women Programs for the Promotion and Development of Gender-Based Entrepreneurship” (Programy ONZ Kobiety na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości opartej na płci), Mary Kay podkreśliła kluczowe znaczenie strategii zamówień publicznych uwzględniających kwestie równości płci oraz podkreśliła, że pandemia stwarza również wyjątkową okazję do podjęcia działań i wspierania przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety na całym świecie.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, 58 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Spółka Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji pod adresem https://www.marykay.com/.

[1] https://forum.generationequality.org/home

[2] Bank Światowy (2020). Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal cytowany przez World Bank Blogs (2020) Women entrepreneurs needed – stat! („Kobiety-przedsiębiorcy potrzebne na cito!”)

[3] Vazquez i Sherman (2014). Cytowane przez ONZ Kobiety (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses. (Potęga przetargów – jak pozyskiwać produkty i usługi w przedsiębiorstwach prowadzonych przez kobiety)

[4] Women, Business and the Law (Kobiety, biznes i prawo), 2021. Raport przeprowadzony w 190 krajach.

Wersja źródłowa komunikatu w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210720005347/en/.

Źródło: Mary Kay Inc.

KONTAKT:

Dział komunikacji korporacyjnej Mary Kay Inc.

Marykay.com/newsroom

tel. (+1) 972.687.5332

e-mail: media@mkcorp.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.